Homerlive
http://www.homerlive.cz/z-jednani-meziborskych-zastupitelu/

Z jednání mezibořských zastupitelů
Kotelny neprodáme


Na posledním jednání se mezibořští zastupitelé shodli, že nehodlají prodávat ani kotelny, ani jiné části tepelného hospodářství města. Dále diskutovali o zadání veřejné zakázky na decentralizaci tepelného hospodářství, kterou musí město dokončit do prosince 2017. Městu se nabízela možností zadat zakázku jako celek, nebo jednotlivě na každé z patnácti zařízení zvlášť. „Rozdělení zakázky považuji za velmi nešťastné. Můžeme mít patnáct různých dodavatelů a patnáct různých technologií. Pak by bylo velmi obtížné tepelné hospodářství spravovat. Při množstevních slevách by také zakázka jako celek mohla přinést úspory,“ upozornil zastupitele Josef Zástava, jednatel společnosti Doterm Servis, která tepelné hospodářství pro Meziboří spravuje. Zastupitelé také jednali o možné ceně celé zakázky. Ze zpracované studie na decentralizaci tepelného hospodářství vyšla cena šestnáct miliónů korun. Projektová dokumentace už ale mluví o ceně více než čtyřicet miliónů korun. „Je to závažná problematika. Chceme, aby měli lidé teplo a teplou vodu na úrovni a za ceny, na jaké jsou po léta zvyklí,“ konstatoval starosta města Petr Červenka. Ve schváleném rozpočtu má město na akci 25 milionů korun. Zastupitelé proto rozhodli o reklamaci projektové dokumentace, která nekoresponduje se studií a o zadání veřejné zakázky na decentralizaci tepelného hospodářství jako celku.

Meziboří má rozpočet


Zastupitelé schválili rozpočet ve výši 64 923 tis. Kč. Z toho běžné výdaje činí 50 337 tis. Kč a kapitálové výdaje v hlavní činnosti 14 586 tis. Kč. Provozní rozpočet je tedy přebytkový, a to ve výši 3 376 tis. Kč.

Investor dostal šanci


Zastupitelé revokovali usnesení z roku 2015, kterým Meziboří odstoupilo od smlouvy s firmou GKR DEVELOP, a.s. Žádali od firmy smluvní pokutu. Firma v roce 2010 odkoupila od města pozemek na výstavbu osmi rodinných domů. Ten se zavázala zasíťovat a domy postavit do pěti let, tedy do ledna loňského roku. Svůj závazek firma nesplnila a s městem nekomunikovala. Koncem loňského roku ale začali noví majitelé s městem jednat a projevili zájem svým závazkům dostát. Protože je v zájmu města, aby celá záležitost dopadla smírem, rozhodli se dát zastupitelé firmě druhou šanci. Zároveň ale navýšili možné smluvní pokuty pro případ, že by svůj záměr firma opět změnila.

„Asi jsem z Marsu!“


Mezibořští zastupitelé se rozhodli věnovat Litvínovu finanční dar 200 tisíc korun. Dar je určen na spoluúčast sousedního města v projektu Komunikace pro pěší Meziboří – Litvínov. Zastupitelé tak zareagovali na neochotu sousedů finančně se na projektu podílet. Obě města by přitom mohla získat dotaci až ve výši 90 procent nákladů. Pro Meziboří to znamená spoluúčast 884 tisíc korun, pro Litvínov 200 tisíc korun. Projekt vypracovalo město Meziboří. Chodník má zvýšit bezpečnost chodců z obou měst. „Já to nechápu. Asi jsem na Marsu. Pro Litvínov to jsou jen samé výhody. Připravili jsme projekt, chodník chceme udržovat. Nerozumím tomu, proč se Litvínov nechce podílet,“ prohlásil nevěřícně zastupitel Aleš Jedlička. Starosta Petr Červenka zastupitele ujistil, že udělal vše proto, aby Litvínovští názor změnili. „Jednal jsem se starostkou města Kamilou Bláhovou, projekt se jí líbil, slíbila ho podpořit. Pak hlasovala proti. Jednal jsem s předsedy jednotlivých klubů. Vystoupil jsem na jednání litvínovského zastupitelstva a vysvětlil jim, že se zvýší bezpečnost chodců. Připomněl jsem jim vždy dobré vztahy mezi našimi městy,“ vyjmenoval Petr Červenka všechny kroky, které učinil, aby se Litvínov k projektu připojil. „Litvínov v minulosti na vlastní náklady realizoval chodník do Loučné i do Louky u Litvínova. Připravuje chodník do Horního Jiřetína,“ prozradila zastupitelům vedoucí odboru investic, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová. Finanční dar pro Litvínov ve výši spoluúčasti schválili mezibořští zastupitelé jednomyslně napříč všemi politickými kluby.
Post date: 2016-03-04 09:43:54
Post date GMT: 2016-03-04 08:43:54