Z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

0
1484
Lékařské pohotovosti

Bezmála 5 700 tisíc korun navíc posílá Ústecký kraj na provoz lékařských pohotovostí. Města v posledních letech podporují systém zajištění lékařské pohotovosti na území kraje ze svých rozpočtů částkou 4-5 mil. Kč ročně. V roce 2015 šlo o celkovou podporu ve výši 4,9 miliónu korun a dalších půl miliónu korun poskytly městské nemocnice. Proto se kraj rozhodl dotace na lékařskou pohotovost navýšit.

Přebytek rozdělený

Krajští zastupitelé schválili rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 ve výši 379 miliónů korun. Školství a tělovýchova dostaly více než 31 miliónů korun. Mimo jiné na podporu mládežnického sportu nebo do škol na investice a údržbu. Na navýšení příspěvků pro divadelní sbory a navýšení platů v příspěvkových organizacích plynulo 13 miliónů korun. Malý dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji posílil o 5,5 miliónu korun. Další milióny plynuly na investice v sociálních zařízeních. Odbor zdravotnictví dostal navíc 27 miliónů korun, především na dotační program Podpora regionálního zdravotnictví a navýšení podpory lékařské pohotovostní služby v kraji. Nejvíce z přebytku získala společnost Krajská zdravotní a to 120 miliónů korun na stavební investice. Téměř 70 miliónů korun poslali zastupitelé na mimořádnou splátku úvěru.

Mostecký hipodrom

Krajští zastupitelé schválili dotaci na pořádání nejvýznamnějších akcí Ústeckého kraje, které patří k Rodinnému stříbru kraje. Mezi podpořenými akcemi je také Velká letní cena Ústeckého kraje na mosteckém hipodromu, která kraj vyjde na 500 tisíc korun. Už dříve schválili zastupitelé podporu pro další projekty z Rodinného stříbra kraje. Bezmála dvě stě tisíc korun z toho je určeno na údržbu Krušnohorské bílé stopy.

Dlouhodobá lůžka

Zastupitelé schválili dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“. Určen je na nákup základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, přístrojového vybavení lůžek následné a dlouhodobé péče a dalšího vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče. Rozdělovat se bude 20 miliónů korun.

Sociální služby

Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 ve výši 13 milionů. Jedná se například o intervenční centra ambulantní a terénní, kontaktní centra, krizová pomoc pouze ambulantní a terénní forma, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy. Žádost o finanční podporu bude umožněno žadateli podat v termínu od 3. do 10. června. Současně musí být splněna podmínka, že služba nežádala o finanční podporu v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“.

Kotlíková dotace

Poslední březnový den byl ukončen příjem žádostí v Ústeckém kraji o dotaci z Kotlíkové dotace. Celkem bylo přijato 1 557 žádostí. K 6. 4. 2016 bylo schváleno celkem 670 žádostí a 18 žadatelů bylo vyřazeno pro nesplnění základních podmínek dotačního programu.

Podpora sportu

Celkem 257 žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sport 2016“ s požadovanou dotací celkem 14 mil. Kč hodnotili krajští zastupitelé. Celkem zastupitelé rozdělili 3,5 miliónu korun.

Mostecká slavnost

V rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 podpoří kraj město Most sto tisíci korunami na pořádání Mostecké slavnosti. Celkem kraj na kulturní činnost rozdělil tři milióny korun. Podporu získalo například také město Meziboří, a to 60 tisíc korun na Kulturní spektrum 2016, Duchcov na Letní tóny Duchcova nebo Krupka na Léto s divadlem v Krupce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!