Z jednání zastupitelů Ústeckého kraje

0
673
Strategie prevence kriminality

Dokument Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 shrnuje veškeré aktivity v oblasti prevence kriminality. „Její zpracování je také jednou z podmínek pro zapojení kraje do systému prevence kriminality Ministerstva vnitra. S tím je spojená možnost čerpat prostředky ze státního rozpočtu na preventivní aktivity Ústeckého kraje z Ministerstva vnitra. Zároveň je také podkladovým dokumentem pro plánování preventivních aktivit pro obce Ústeckého kraje v této oblasti. Obce mohou na krajských aktivitách participovat či na tyto navazovat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Klika. Pozornost v následujících pěti letech kraj opět upře na cílové skupiny dětí a mladistvých, včetně jejich rodin. Cílové skupiny se mohou objevit i v opačných rolích, a to jak v roli pachatelů trestné činnosti, tak i v roli obětí. „Další cílovou skupinou, na kterou bude zaměřena větší pozornost, jsou senioři, kteří se velmi často stávají oběťmi domácího násilí, ale i ostatní trestné činnosti. Vyšší pozornost, oproti předchozí strategii, bude věnována osobám opouštějícím institucionální péči, například dětské domovy,“ doplnil Martin Klika.

Rodinné stříbro bude stát kraj milióny

Zastupitelé schválili finanční dotace na akce, které jsou zařazeny do Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Dotaci dostane například Zahrada Čech, Severočeská filharmonie Teplice či Okresní agrární komora Most na vyhlášení potravinářského výrobku Ústeckého kraje. Z Mostecka dotaci získal například Autodrom Most, a to 500 tisíc korun na Czech Truck Prix 2017, Hipodrom Most 500 tisíc korun na pořádání Velké letní ceny Ústeckého kraje a Krušnohorská bílá stopa na rozšiřování a udržování běžeckých stop v Krušných horách.

Na situaci v dopravě kraj nenese vinu

Vedení kraje se intenzivně zabývá situací kolem zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. Následky vládního usnesení na posledním jednání řešili i zastupitelé Ústeckého kraje. Napříč zastupitelskými kluby zazněl názor, že by kraje neměly být těmi, které mají řešit plnění rozhodnutí, které vláda učinila na podzim loňského roku. Současně také souhlasí s dosavadními kroky Ústeckého kraje při jednáních s dopravci. Zastupitelé také přijali i usnesení, ve kterém ukládají radním, aby začali pracovat na přípravě vlastního krajského dopravce.

Dotace i pro hospice

Zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2017. Z programu může být poskytnuta dotace například na služby hospiců, na léčbu drogově závislých či na rehabilitaci hendikepovaných dětí. Na dotace kraj vyčlenil částku 3 500 tisíc korun. Žádosti je možné podávat od 10. do 21. dubna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!