z Rady města Litvínova (34. týden)

0
1278
Obědy pro děti

Radní schválili přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha v rámci projektu Obědy pro děti. Pětadvacet školou vybraných dětí ze sociálně slabých rodin dostane obědy díky této společnosti na celý školní rok 2016/2017. V janovské základní škole, stejně jako i v jiných školách v Litvínově, jsou totiž děti, jejichž rodiče jim nemohou zaplatit obědy. Často si tyto děti z domova nenosí ani svačiny. Děti doma snídají a jejich dalším jídlem je až večeře. To se pro pětadvacet janovských dětí nyní změní. Společnost WOMEN FOR WOMEN vyhověla žádosti ředitelky školy a poskytla dotaci na obědy pro děti ve výši 40 665 Kč.

Pojištění hromadně

Rada města Litvínova schválila návrh smlouvy, která řeší společný postup při pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací. Společné pojištění by mělo být platné od 1. ledna 2017 a trvat tři roky na „V souvislosti s veřejnou zakázkou na výběr dodavatele je nezbytné uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litvínovem a jednotlivými organizacemi,“ uvedl tajemník města Josef Skalický. Jedná se o stejný postup jako u společného nákupu energií, na kterém město i všechny jeho organizace významně ušetřily. Jen předpokládaná cena elektřiny byla 3,3 milióny korun, soutěží ale klesla na 2,2 milióny korun.

U Scholleru parkování

U areálu Scholleru přibude parkování pro zaměstnance firem i jejich klientů. Rada města Litvínova schválila změnu v místní úpravě provozu na pozemních komunikacích v ul. Nádražní. Spočívá ve vyznačení vodorovného dopravního značení „Parkovací pruh“ u plotu areálu společnosti Schoeller Litvínov, a to v délce 22 m s tím, že dopravní značení bude provedeno na vlastní náklady žadatele společnosti Aleš Titlbach – ALTISPORT, s. r. o. Parkovací pruh má sloužit k zaparkování vozidel nejen klientů společnosti ALTISPORT, s. r. o., ale i ostatních řidičů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!