Z Rady města Meziboří

0
706
Na odpad milión

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na odpadové hospodářství v Meziboří činí milión korun. „Rozhodli jsme se nezvyšovat lidem náklady na život v Meziboří, a tak ani nezvyšujeme poplatky za odpad. Rozdíl uhradí město z rozpočtu,“ uvedl starosta Meziboří Petr Červenka. Velkou část výdajů tvoří především náklady na provoz autoparku TS města Meziboří, mzdy zaměstnanců podílejících se na odpadovém hospodářství a poplatky za uložení odpadů na skládku. „Jiné, levnější formy likvidace odpadu nejsou zatím dostupné. Město Meziboří má uzavřené všechny možné smlouvy na bezplatný odběr odpadů v režimu zpětného odběru a využíváme i jednorázových slevových akcí,“ doplnila vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová.

Meziboří třídí

V Meziboří přibývá nádob na tříděný odpad. „V současnosti máme celkem 20 stanovišť na tříděný odpad. Celkově do konce roku by mělo být na území města Meziboří rozmístěno 23 separačních nádob na sběr skla, 23 nádob na sběr plastů a 23 nádob na sběr papíru. Počet nových stanovišť bude určen novým Plánem odpadového hospodářství na období 2017 až 2021. Občany informujeme formou mapy zveřejněné na webových stránkách města a informačních deskách, o stanovištích nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu,“ uvedla vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová. Občané Meziboří mohou také využívat sběrný dvůr. V loňském roce tak učinili celkem 2055 krát.

Pohádkový les

Radní města vzali na vědomí program dětské akce Pohádkový les. Ta se koná 4. června od 13 hodin. Zahájení akce je na víceúčelovém hřišti, kde budou připraveny sportovní soutěž, zdolávání různých překážkových drah, skákání v pytlích, chůze na chůdách, prolézání tunelem, slalom a další. Start cesty pohádkovým lesem je na tenisových kurtech, cíl na sjezdovce. V lese budou stanoviště s různými pohádkovými postavičkami. Za splněné úkoly dostanou děti na každém stanovišti razítko do kartičky, kterou odevzdají v cíli.

Rozdané dotace

Radní města schválili dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Meziboří ve výši 20 tisíc korun. Dotaci hasiči využijí na kulturní akce pro občany a děti z města Meziboří a na oslavu Dne dětí na hasičské zbrojnici. Další dotaci získala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Meziboří ve výši 26 155 Kč. Za dotaci zahrádkáři pořídí ponorné čerpadlo pro členy osady Za Kotelnou 13 z důvodu poškození původního čerpadla a svářečku s elektrocentrálou pro členy ZO č. 1.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!