Z Rady města Mostu (14. týden)

0
543
Změny v parkování

MOST – Pravidla pro přidělování vyhrazených parkovacích míst se aktualizovala. Změny se týkají stanovení nejzazšího termínu platnosti rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace, a to do 31. 12. 2021. Novela také znemožňuje převod vyhrazených parkovacích míst mezi uživateli, ruší možnost dalšího využívání vyhrazeného parkovacího místa v případě neprodloužení platnosti průkazu pro osoby se zdravotním postižením a přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením pouze do místa jejich trvalého bydliště. Nové zásady začaly platit od 27. 3. 2017.

Duchové na Hněvíně

MOST – I letos se budou hrát divadelní představení na mostecké letní scéně hradu Hněvín. Diváci tu budou moci během letní sezóny zhlédnout celkem tři představení. „Jedním z nich měla být i Princezna se zlatou hvězdou na čele. U tohoto představení ale vyvstaly nějaké problémy, proto se rozhodlo, že bude nahrazeno představením Ať žijí duchové, což se sem myslím velmi hodí,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Sto tisíc diváků

MOST – Městské divadlo v Mostě má schválený podnikatelský plán na rok 2017. Počítá s vyrovnaným hospodařením, pokud však obdrží od Ústeckého kraje dotaci 1,5 milionu korun. Předpokládá odehrát alespoň 550 představení, a to na obou scénách a zájezdech a také dovézt 50 představení ostatních českých divadel. Součástí plánu je také uspořádání zhruba 60 kulturních akcí a dosáhnutí návštěvnosti z minulých období, tedy zhruba 100 000 návštěvníků. Pro letošní rok činí podpora od města 33,5 milionu korun. Jde o navýšení o jeden milion korun.

Více zaměstnanců

MOST – Městská správa sociálních služeb v Mostě navýšila počet svých zaměstnanců z 267 na 277. Důvodem bylo nedostačující personální zajištění služeb vzhledem k jejich kapacitě a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. Konstatovala to i inspekce, kterou provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v červnu 2016. Příspěvková organizace města tak dostala za úkol zajistit, aby organizační struktura a počty zaměstnanců byly přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu uživatelů a individuálním potřebám osob, kterým je poskytována. Osm nových zaměstnanců nastoupí v Domově pro seniory Barvířská, dva další v Domově pro seniory Jiřího Wolkera.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!