Homerlive
http://www.homerlive.cz/z-rady-mesta-mostu-37-tyden/

z Rady města Mostu (37. týden)
Most do Rudolic

MOST – Město vyhlašuje veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci mostu vedoucího z Mostu do Rudolic. „Jde o zakázku, kterou může provést pouze omezený okruh zájemců s potřebnou odbornou způsobilostí. Radní tak schválili osm uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace včetně dozoru činí 1,95 milionu Kč.
MHD nezdraží

MOST – Městská hromadná doprava v příštím roce se nebude lišit od letošní. Projekt na rok 2017 totiž vychází z roku letošního. Jsou zde ale některé změny. „Jedná se například o zavedení dvou nových spojů u linky č. 25 a linky č. 31 nebo prodloužení spoje č. 53,“ informovala tisková mluvčí Alena Sedláčková. Pro rok 2017 by se měla také zrušit doprava na dole Centrum, zavést spoje na lince č. 31 v pracovní dny v úseku Most, obchodní dům Prior – Čepirohy, Hrabák a zrušit tramvajová linka č. 3 v celé odpolední špičce. Nahradí ji rozšířený provoz linky č. 1.
Svatební termíny

MOST – Pro příští rok bylo schváleno 23 svatebních termínů. Je to stejný počet jako v roce letošním. Nejvíce svatebních termínů, po třech, je pro měsíce červen, červenec a srpen, kdy se koná svateb nejvíce. Po jednom potom v lednu, únoru, březnu a prosinci. Úředním obřadním místem je obřadní síň města v budově magistrátu a atrium budovy magistrátu. „V letních měsících je ale velký zájem o sňatky konané jinde než na uvedených místech,“ připomněla tisková mluvčí Sedláčková.
Mluvící panely

MOST – Před magistrátem a Priorem budou modernizované zvukové panely. Radní schválili dodatek ke smlouvě se společností Daruma City Voice týkající právě modernizace zvukových informačních panelů. „Modernizace se provádí pravidelně v průběhu několika let. Týká se vnitřku panelu, takže občané na první pohled nic nepoznají. Doplňují se sem například nové skutečnosti, jako jsou ulice apod. Novinkou bude také to, že panel u Prioru bude také zvukový,“ prozradila Alena Sedláčková.
Hospodaření s přebytkem

MOST – K prvnímu pololetí letošního roku má město Most na účtu hospodaření přebytek. Ten je ve výši zhruba 146 milionů korun. Vlastní příjmy včetně fondu rozvoje a bydlení a sociálního fondu jsou zhruba 532 milionů Kč, přijaté dotace 64,7 milionu Kč, běžné výdaje včetně fondu rozvoje a bydlení a sociálního fondu zhruba 427 milionů Kč a kapitálové výdaje zhruba 23 milionů Kč.
Strategický plán

MOST – Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 je rozdělený do pěti pilířů, které jsou tvořeny dvaceti hlavními cíli. Ty chce město zvládnout splnit do roku 2020. Jednotlivé cíle se budou realizovat prostřednictvím konkrétních opatření a projektů. „Veřejné projednání dokumentu se konalo začátkem srpna na magistrátu. Radní nyní doporučili zastupitelům tento strategický dokument schválit,“ informovala mluvčí Alena Sedláčková. Na zpracování strategického plánu pracovalo několik pracovních skupin a desítky lidí. Odborným garantem byla společnost MEPCO.
Post date: 2016-09-16 10:02:46
Post date GMT: 2016-09-16 08:02:46