Z Rady města Mostu

0
568

Rada města Mostu schválila konání svatebních obřadů mimo obřadní síň Statutárního města Mostu dne 29. 7. 2017. Původně schválený termín 24. 6. 2017 se totiž kryje s plánovanými oslavami 500. výročí položení základního kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Po projednání se svatebčany byl schválen nový termín.
• Radní souhlasili se zapojením ZŠ Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizace do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro šablony pro MŠ a ZŠ. Pokud se žádostí uspěje, získá dotčená ZŠ částku 1.850.000 Kč. Doba trvání projektu je 24 měsíců v rozmezí 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.
• Rada města Mostu souhlasí se zapojením ZŠ Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizace, do projektu Různorodost jako výhoda z programu Erasmus+ a zároveň se zapojením ZŠ Most, Okružní 1235, příspěvkové organizace, a do projektu Překročme společně hranice primárního vzdělávání ve stejném programu. Projekt v trvání 12 měsíců s počátkem 1. 9. 2017, rozpočet je 13.380 Euro a proběhne ve spolupráci  se školou ve slovinské Portorože a italské Perugie.
• Rovněž schválili návrh ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti na zřízení služebnosti na částech služebných pozemků v SPZ Joseph. Důvodem je stavba inženýrských sítí, s právem vstupovat a vjíždět na pozemky za smluvní jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Přesný rozsah určí geometrický plán.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!