Žádaná řemesla mají nové tréninkové centrum

0
736

Ve Velebudicích, v prostorách společnosti Bilfinger Industrial Services Czech, se tento týden slavnostně otevřelo Tréninkové centrum. Otevření proběhlo za účasti zástupců společnosti, města Mostu a dalších významných hostů.

Bilfinger IS Czech zaměstnává především kvalifikované dělnické profese. Firma se dynamicky vyvíjí a sehrává významnou roli zaměstnanosti našeho regionu. V rámci rekvalifikace z jiných oborů a odvětví, která jsou v útlumu, je schopna v tomto být nápomocna. „Z těchto důvodů bylo vybudováno Tréninkové centrum, které zajistí pro montéry-zámečníky, potrubáře a svářeče komplexní soubor školení ke zvýšení kvality prováděných pracovních činností. Tréninkové centrum zabezpečuje také výuku učňů, kteří po ukončení školní docházky budou pracovat v naší společnosti. Celý projekt byl financován z vlastních zdrojů Bilfinger Industrial Services Czech,“ uvedl generální ředitel a jednatel společnosti Martin Krbec. „Je to investice do budoucnosti naší firmy. Školy ne vždy dostatečně připravují učně a studenty tak, aby vyhovovali potřebám firmy. Každý dělník, který zde skončí s certifikátem, pak má proti ostatním samozřejmě i konkurenční výhodu,“ sdělil další důvody tohoto projektu.

Bilfinger Industrial Services Czech je součástí nadnárodní skupiny Bilfinger SE, předního světového poskytovatele průmyslových služeb a engineeringu. Společnost působí na Mostecku od roku 1993. Pracuje v ní téměř devět set zaměstnanců. Poskytuje také subdodávky řadě dalších firem z regionu.

OBLASTI TRÉNINKOVÉHO CENTRA

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ:

– Příruby

– Těstnostní a tlakové zkoušky

– Záchranné evakuační zařízení

– Točivé stroje

SVÁŘEČSKÉ KURZY: (POSKYTUJE I PRO EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY)

– Kurzy svařování dle ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1,2

– Periodická přezkoušení

– Školení v oblasti BOZP

SOFT SKILLS (ŠKOLENÍ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO THP PRACOVNÍKY)

IT SKILLS (ŠKOLENÍ IT DOVEDNOSTÍ)

KONCERNOVÁ ŠKOLENÍ

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!