Zákaz vstupu do lesů na Litvínovsku se ruší

0
255

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů svým rozhodnutím  stanovil zákaz vstupu do lesa na dobu od 20.08.2018 do 14.09.2018 z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím vzniku požárů následkem dlouhotrvajícího sucha. Zákaz byl vyhlášen pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo k poklesu teplot a výskytu srážek a fakticky tak pominuly důvody akutního nebezpečí vzniku požárů a dále i s přihlédnutím k faktu, že již delší dobu je v platnosti informace ČHMÚ o zrušení rizika požárů pro území Ústeckého kraje, rozhodl orgán státní správy lesů o zrušení zákazu vstupu do lesa ke dni 04.09.2018.
Současně správní orgán uložil vlastníkům lesa označení zákazu vstupu do lesa v terénu odstranit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!