Zápisy se blíží: Litvínovské a Janovské školky budou přijímat nové děti

0
207

ZÁPIS do MATEŘSKÝCH ŠKOL v LITVÍNOVĚ a v LITVÍNOVĚ JANOVĚ pro školní rok 2018 – 2019

Zápis se bude konat vednech: středa 2.5. od 9 hodin – 16 hodin čtvrtek 3.5. od 13 hodin – 16 hodin

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřská škola, Ladova 1676, Litvínov

MŠ „LADUŠKA“ – školní vzdělávací program „Filip – cestovatel po ostrovech objevů“. Ve třídách jsou děti stejného věku. Spolupráce se ZŠ – velký přínos pro předškoláky, environmentální vzdělávání na vlastní zahradě – učení prožitkem, celoroční logopedická prevence, grafomotorika, přijímáme děti mladší tří let. Rodiče vítáni. Pohodové klima MŠ, vstřícný personál. Více na www.3zs.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26.04.2018 od 9.00 – 11.00 hodin.

Mateřská škola, Gorkého 1614, Litvínov

Mateřská škola „NA SKALCE“. Otevírací doba od 6:00 do 16:30 hodin. Rozvoj dětí prostřednictvím individuální a skupinové práce s podporou zdravého životního stylu v projektu „Bludiště“. Věkově smíšené třídy. Speciální třída pro děti s vadami řeči. Odpolední aktivity pro předškoláky, místo spánku. Více na: www.pohodovems.cz. Využijte možnost elektronické rezervace k zápisu od 1.4. Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26.04.2018 od 9.00 do 11.00 hodin.

Mateřská škola, Bezručova 1712, Litvínov

MŠ „KAŠTÁNEK“ – vzdělávací program: „Ať je léto nebo zima v Kaštánku je vždycky prima“. Přijímáme děti mladší tří let. Mnoho kulturních akcí v MŠ, společné akce pro děti a rodiče. Spolupráce se ZŠ, cílená příprava na vstup do ZŠ, plavecký výcvik, cvičení v hale. Provoz MŠ: 6:00 do 16:30 hod. Elektronická rezervace k zápisu: www.pohodovems.cz., FB: MŠ Kaštánek Litvínov. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25.04.2018 od 9.00 do 11.00 hod.

Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov

Děti vzděláváme podle Školního programu „Blízko lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi“, vycházíme z umístění MŠ v blízkosti lesa a přírodní školní zahrady. Zaměřujeme se na rozvoj EKO cítění, zdravý pohyb (plavecký výcvik, cvičení v hale) a životní styl, nabízíme tvoření z keramické hlíny, hru na flétničku a preventivní logopedickou péči. Máme speciální třídu pro děti s vadami řeči. Více na www.zsruska.cz.

Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov

V rámci školního vzdělávacího programu „Plavba mořem dětství“ vedeme děti přirozenou cestou k rozvoji vědomostí a dovedností k pohodovému vstupu do ZŠ. Respektujeme individualitu a podporujeme jedinečnost dětské skupiny. Další nabídka: logopedická péče, předplavecký výcvik, kondiční cvičení, práce na PC ve spolupráci se základní školou, projekt Zdravá školní jídelna, pořádání akcí s rodiči, výlety. Více na www.zsruska.cz.

Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov

Naším hlavním cílem je spokojenost dětí i rodičů, jejich psychická pohoda, rodinná atmosféra. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Cesta vláčkem se Sporťáčkem“ za poznáním, zábavou a sportem. Nabízíme dětem sportovní vyžití během celého roku, dětskou jógu, kurzy plavání a cvičení, spolupráce se základní školou, přípravu na vstup do školy, pořádání akcí společně s rodiči, dopolední výlety. Více na www.zsruska.cz.

Mateřská škola JEŘABINKA, Mládežnická 220, Litvínov – Hamr

Mateřskáškola,Školská104, Litvínov–Janov

Školní vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima““ je zaměřen na harmonický rozvoj dětí. Třídy jsou věkově smíšené, přijímáme i dvouleté děti. Nadstandardní aktivity – logopedická péče, aerobik, cvičení na míčích, keramika, dramatika, flétna, angličtina, výtvarné vyžití a celoroční ekologický projekt obohacený o výlety. Více na: www.zsjanov.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25.04.2018 od 9.00 do 11.00 hodin.

Mateřskáškola,Gluckova136, Litvínov-Janov

Školní vzdělávací program „Barevné korálky“ s cílem harmonického rozvoje dítěte. Třídy jsou věkově smíšené. Možnost přijetí dětí od 2 let věku. Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardní aktivity: keramika, angličtina, Školák, centra – pohybové, výtvarné, hudební, dramatické. Pořádány jsou výlety, společné akce s rodiči. Více na: www.zsjanov.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25.04.2018 od 9.00 do 11.00 hodin.

Při zápisu předloží rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte a podají žádost opřijetí k předškolnímu vzdělávání. Ve lhůtě stanovené zákonem bude výsledek řízení oznámen.

Zachovejme dětem dětství, zůstanou tvořivými po celý život. Krásné, harmonické prostředí, přívětivé k dětem i rodičům, s hračkami, které rozvíjejí smyslovou činnost. K tomu laskavé učitelky, pracující s dětmi podle principů waldorfské pedagogiky. Od září 2018 otevřeme novou třídu pro děti od 2 let. Více na www.skolajerabinka.cz. Mateřské centrum a možnost přijít se do školky podívat každou středu od 9.00 do 11.00 hodin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!