Zasedání mosteckého zastupitelstva: sledujeme on-line

1
969

15.10 hodin – Ve velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu před několika minutami začalo zasedání městského zastupitelstva. V sále sedí 39 ze 45 zastupitelů. Na programu je dnes zásadní bod pro město Most a to schválení rozpočtu pro rok 2017.

15.20 hodin – Primátor zahájil diskusi občanů. Za řečnickým pultíkem se vystřídali dva občané. Hovořili na téma výstavby chystané spalovny a hluku na autodromu.

15.30 hodin – Zastupitelé vzali na vědomí petici občanů za záchranu mosteckého autodromu a nyní diskutují nad zprávou o činnosti rady města, která se sešla 10. a 24. listopadu. Hana Jeníčková (SMM) požádala o výstup z akce „Mapování situace v problematických blocích 100“.

15.35 hodin – K řečnickému pultíku přistupuje náměstek primátora Marek Hrvol a zahajuje rozpravu zastupitelů na téma návrh rozpočtu na rok 2017. Hana Jeníčková navrhuje vypustit z rozpočtu částku 1,2 milionu korun na zobousměrnění ulice Radniční. Zastupitel Karel Novotný vyjádřuje za klub ČSSD navrženému rozpočtu podporu. Miroslav Fencl (SMM) se dotazuje, proč v rozpočtu chybí částka na nákup zařízení na měření hluku, které se město rozhodlo nedávno pořídit. Primátor odpovídá, že s nákupem měřiče se počítá, ale tato záležitost bude řešena rozpočtovým opatřením. Miroslav Fencl dále krituzuje finance na podporu autodromu pro konání závodů trucků a nelíbí se mu podpora tenisového klubu. Slovo si bere Luboš Pitín a sděluje, že klub SMM nepodpoří celý rozpočet ani jeho části. Důvodem je podle něj málo  investičních akcí v příštím roce a žádné peníze do rozšíření parkování.

Návrh Hany Jeníčkové na zrušení akce „dvousměrná Radniční ulice“ zastupitelé neschválili.

Zastupitelé hlasují o protinávrhu Aleny Dernerové nepřidělil autodromu 150 000 korun na reklamu pro Autodrom Most na konání závodů trucků. Protinávrh nebyl přijat.

15.50 hodin – Náměstek primátora Marek Hrvol dává hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2017. Pro je 29 zastupitelů, proti 3 a zdrželo se jich 8. Rozpočet je schválen.

Rozpočet pro rok 2017 jee sestaven jako schodkový. Schodek je ve výši 25 000 korun a bude uhrazen z přebytku z minulých let. Příjmy se předpokládají ve výši 1 035 375 tis.Kč, běžné výdaje 942 767 tis.Kč a kapitálové výdaje ve výši 117 608 tis. Kč.

16 hodin – V sále se začíná rušně diskutovat o směně pozemků mezi městem a Jiřím Zelenkou. Luboš Pitín (SMM) navrhuje neschválit směnu pozemků a navrhnou žadateli, aby si pozemky koupil. Protinávrh zastupitelé nepřijali a směnu pozemků schválili.

16.25 hodin – Primátor Jan Paparega vyhlašuje přestávku a zve zastupitele na vánoční občerstvení do předsálí.

16.40 hodin – Zastupitelé pokračují v jednání.

Zastupitelstvo se blíží ke konci, který je vyhrazen pro dotazy a diskusi zastupitelů. Luboše Pitína zajímá, proč již není v orgánech společností dopravní podnik a technické služby Bronislav Schwarz. Primátor odpovídá, že an Schwarz rezignoval. Na otázku, jak svou rezignaci zdůvodnil, primátor odpovídá, že zdůvodněním bude zastupiteli zasláno.

Zastupitelku Blanku Nešporovou zajímá, zda Vojtěch Brzoň, který nahradil Bronislava v dopravním podniku, je vlastníkem drážní licence. Primátor odpovídá, že ano.

Jan Syrový informuje, že z Mostu zmizela zákaznická kancelář ČEZU. „Uvažuje vedení města o tom, aby donutilo ČEZ ke znovuotevření kanceláře, aby lidé nemuseli jezdit do Loun nebo do Chomutova“? Primátor ujistil, že město již v této záležitosti s ČEZem jedná.

Zastupitelstvo je u konce a primátor Jan Paparega jej oficiálně končí a přeje zastupitelům krásné svátky. Předává každému osobně malou pozornost.

 

 

 

1 komentář

  1. Vyjádření k rozpočtu města na rok 2017 jsem komentoval a dával návrh doporučující za Finanční výbor Zastupitelstva města. Nikoliv za ČSSD .

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!