Zasílejte návrhy na Cenu hejtmana za rok 2019

0
272

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019. Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum,  kultura, sport.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 29. února 2020 na adresu:Odbor kancelář hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: urad@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného. Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob. Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!