ze Zastupitelstva Ústeckého kraje (36. týden)

0
1110
Medaile za zásluhy

Krajští zastupitelé rozhodli o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje. Rozhodovali o 48 nominacích především od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, dále pak od Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Medaili mimo jiné udělilo zastupitelstvo jednotkám hasičského záchranného sboru včetně jednotek dobrovolných hasičů za zásah při loňském požáru v areálu Unipetrolu RPA. V etylénové jednotce firmy UNIPETROL RPA došlo 13. srpna 2015 k mimořádné události, jejíž následky likvidovaly ve zvláštním stupni přivolané jednotky požární ochrany až do 18. srpna.

Mladí hasiči dostanou milión

Ústecký kraj podpoří jedním miliónem korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a činnost mladých hasičů v Ústeckém kraji. O peníze pro mladé hasiče požádal Ústecký kraj společnost ČEZ v rámci programu Podpora regionů. ČEZ prostřednictvím své nadace podporuje Ústecký kraj již od roku 2007. Každoročně tak kraj od nadace získává 25 miliónů korun.

Komfort pacientů

Dvacet miliónů korun rozdělili zastupitelé zdravotnickým zařízením v rámci dotací. Mimo jiné získal peníze od Ústeckého kraje mostecký hospic na pořízení antidekubitních matrací a matrací s kompresorem, na infuzní stojany, elastická prostěradla, kluzné a protiskluzné podložky, monitory pohybu pacientů na lůžku a další pomůcky. Krušnohorská poliklinika si z dotace plánuje pořídit elektricky polohovatelná lůžka a zdravotní antidekubitní matrace. Elektricky polohovatelná lůžka včetně hrazd a hrazdiček z dotace pořídí také REMED Meziboří.

Začínající podnikatelé

V roce 2017 plánuje Ústecký kraj podpořit začínající podnikatele. Zastupitelé proto schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“. „Hlavním cílem tohoto dotačního programu je zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje rozvojem podnikatelského prostředí, snížení nezaměstnanosti a vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst a příležitostí. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit,“ popsal projekt Martin Klika, krajský radní s gescí zaměstnanost. Formulář žádosti o dotaci, včetně příloh, a vzor finančního vypořádání dotace je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci Dotace a granty – Podpora začínajících podnikatelů.

32 miliónů pro sociální služby

Na dofinancování sociálních služeb v Ústeckém kraji je aktuálně k dispozici ze státního rozpočtu více než 32 miliónů korun. Rozdělení finančních prostředků schválili na posledním jednání krajští zastupitelé. Peníze získala například i Energie Meziboří, Domov sociálních služeb Litvínov, DSS Meziboří, DSS Nová Ves v Horách, azylové domy v Mostě nebo mostecký hospic.

Sbírka za stovky miliónů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo do vlastnictví Ústeckého kraje dar od manželů Petra Zemana a Evy Kunstové – umělecké sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog s minulostí“. Součástí daru jsou nemovitosti v městské památkové rezervaci v Žatci v centru města na Hošťálkově náměstí. Nemovitosti jsou zapsané jako nemovité kulturní památky a jsou ve velice dobrém technickém stavu. Dar dále obsahuje sbírku movitých věcí, jejíž součástí jsou umělecké předměty a díla, obrazy, sochy, masky, objekty, starožitný nábytek, sklo, porcelán, koberce, etnografické artefakty a další. V kolekci uměleckých děl se nacházejí převážně malířská a sochařská díla moderního umění, v současnosti již značně ceněná, např. od Josefa Čapka, Emila Filly, Františka Kupky, Josefa Špály, Jana Zrzavého a dalších významných českých i zahraničních umělců. Součástí sbírky je i soubor zhruba 300 kusů převážně starožitného afrického a nepálského umění. Sbírka bude svěřena do hospodaření Galerii výtvarného umění v Mostě.

Podpora sociálních služeb v roce 2017

Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“. „Ústecký kraj podal žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1, 6 mil. korun. O poskytnutí dotace pro Ústecký kraj rozhodne ministerstvo práce a sociálních věcí,“ informoval krajský radní s gescí sociální služby Martin Klika. Žadatelé o finanční podporu od Ústeckého kraje musí být součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018. Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu je nutné zpracovat a podat v termínu od 13. 10. 2016 do 3. 11. 2016.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!