Změny v Nemocnici Most VE VELKÉM STYLU

0
408

Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci areálu Nemocnice Most, s níž začala s nástupem nového představenstva v roce 2014. Zásadní investiční akcí, kterou Krajská zdravotní realizovala v letech 2014 – 2015, byla rekonstrukce pavilónů nemocnice Most, včetně optimalizace vnitřních prostor, a to za zhruba 150 milionů korun, s významnou finanční podporou Ústeckého kraje.

V loňském roce se podařilo dokončit rekonstrukci porodnice a její stanice šestinedělí, a to za přispění těžební společnosti Pavla Tykače. Letos se otevřelo zcela nové oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP a DIOP) a zrekonstruovalo stávající WC pro veřejnost v budově B.

Významnou investiční akcí, kterou se rovněž letos podařilo zrealizovat, je také zřízení nových parkovacích ploch pro 186 osobních automobilů včetně příjezdové komunikace, veřejného osvětlení ad.

Vybudováním parkoviště pro zaměstnance za pavilonem B se uvolnily kapacity pro parkování návštěvníků nemocnice. Bezplatný zkušební provoz byl zahájen 1. listopadu, a to formou vjezdových výjezdových bran a terminálů včetně tří automatických pokladen. Celková hodnota přesáhla 11 milionů korun.

Od 1. prosince byl zahájen placený provoz, který se však netýká držitelů parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

CO JE JEŠTĚ V PLÁNU?

Nové parkoviště pro veřejnost

Vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci pro zřízení nových parkovacích ploch mezi objekty F a C a před budovou G je v přípravě. Záměrem je vybudování parkoviště s 32 parkovacími stáními pro osobní automobily včetně parkovacích stání pro ZTP. Řešena zde bude i příjezdová komunikace, zpevnění ploch a veřejné osvětlení. Dojde také k rozšíření parkovacích ploch před budovou G. Nové parkoviště by mohlo u nemocničních pavilonů stát do 25 týdnů od podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

„První dvě hodiny parkování pro všechny budou zdarma, každá další hodina bude zpoplatněna částkou 15 Kč. Tuto variantu vyhodnotíme. Možná, že se ukáže, že dvě hodiny pacientům na vyšetření nestačí. Pak bychom tuto novou skutečnost zohlednili,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Lékárna se stěhuje do prvního patra

K přemístění veřejné části Nemocniční lékárny dojde v rámci budovy A z přízemí do prvního patra, kde proběhnou nutné úpravy vnitřních prostor. Zlepší se tak dostupnost lékárny klientům. V současné době je podepsaná smlouva o dílo s vybraným uchazečem. Zahájení prací, které by si měly vyžádat více než tři miliony korun, se plánuje ještě tento měsíc. Hotovo by mělo být do 12 týdnů.

Revitalizace plicního pavilonu

Předmětem této akce bude výměna oken, zateplení objektu včetně nové střechy. Cena veřejné zakázky je téměř čtrnáct milionů korun. V tuto chvíli probíhají přípravné práce a koordinace provádění úprav za provozu plicního oddělení. Termín pro dokončení je 20 týdnů, přičemž dokončení prací bude závislé na klimatických podmínkách.

Nové vstupy na dětskou pohotovost a schodiště

Předmětem této akce je demolice vstupních lávek do budovy A polikliniky a výstavba ocelového schodiště a výtahu. Důvodem je havarijní stav těchto lávek. V současné době je před podpisem smlouva o dílo. Zahájení prací se předpokládá ještě v prosinci 2017. Cena by měla vyšplhat na tři miliony a osm set tisíc korun. Doba realizace 12 týdnů.

Magnetická rezonance

V současné době se zpracovává studie pro zřízení nového pracoviště magnetické rezonance (více jsme informovali v minulém vydání) v prostorách 1. patra pavilonu A (v prostoru současné nemocniční lékárny). Probíhá také veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Termín pro podání nabídek je do 18. 12. 2017. Maximální termín realizace projektu je 18 týdnů od podpisu smlouvy.

Změny na ortopedii

Rekonstruovat a sloučit by se mělo i oddělení ortopedie. Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor oddělení neurologie pro sloučení stanic oddělení ortopedie v 9. patře. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek. Dále je zde počítáno se zázemím pro personál, sklady a WC. Projektová dokumentace na sloučení oddělení ortopedie je dokončena. Předpokládané náklady stavby 9 600 000 Kč. V souvislosti se sloučením ortopedie dojde k rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor v 8. patře, do kterých bude nově umístěn neurologický komplement, čímž budou uvolněny prostory pro sloučení stanic oddělení ortopedie. Předpokládané náklady stavby 7 200 000 Kč.

Více lůžek na Zahražanech

V plánu je také zřízení nového oddělení lůžkové rehabilitace v Zahražanech. V rámci této zakázky přibude 30 lůžek na odd. rehabilitace. Dále vznikne ambulance rehabilitace, lékařské pokoje, tělocvična a nová ergoterapie. Na akci byla již vyhlášena veřejná zakázka. Předpokládaná hodnota je zhruba 22 milionů korun. Předpokládaná doba realizace je 20 týdnů od zahájení.

Nová ambulance na dětském oddělení

Vybudování nových ambulantních prostor včetně zřízení administrativního zázemí pro Dětské a dorostové oddělení. V současné době probíhá hodnocení veřejné zakázky, jejíž cena je 4 800 000 korun. Předpoklad zahájení stavebních prací je v prosinci 2017. Kromě této akce se na dětském a dorostovém oddělení v pavilonu C plánuje i komplexní reorganizace oddělení, zejména ve 3., 5. a 7. nadzemním podlaží a to včetně rekonstrukce otopné soustavy pavilonu C. Nyní se dokončuje studie záměru. Předpokládané náklady jsou 50 milionů Kč.

Rekonstrukce JIP a nová recepce

Předmětem je rekonstrukce stávající JIP chirurgického oddělení v budově B ve 3. patře. Dále se počítá s rekonstrukcí chirurgických ambulancí v budově A, kdy má dojít ke vzniku recepce pro pacienty, revitalizaci stávajících prostor (nové podhledy, podlahy, malování) a nové silnoproudé rozvody a rozvody ZTI. V současné době probíhá příprava zadání pro výběr zpracovatele realizační projektové dokumentace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!