Homerlive
http://www.homerlive.cz/diskutovalo-se-o-davkach-na-bydleni/

Diskutovalo se o dávkách na bydlení
Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se uskutečnil diskuzní seminář, který představil nové sloučené dávky na bydlení. Seminář byl uspořádán na základě požadavku MPSV v reakci na aktuální problematiku boje s chudobou v Ústeckém kraji.

Obdobná diskuse bude dále probíhat v Moravskoslezském kraji a následně v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, kde se s obdobnými problematikami taktéž potýkají. Diskuzního semináře se zúčastnili zástupci obcí, Úřadu práce ČR – krajské pobočky, ale i kontaktních pracovišť a poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Za Ústecký kraj se semináře zúčastnil krajský radní Miroslav Andrt, který byl zároveň v roli moderátora, vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková a Daniela Filipová, odborná metodička agendy sociální práce.

Ze strany MPSV bylo představeno 12 základních opatření/principů pro vznik nové dávky na bydlení  „Přídavek na bydlení“, která by měla být zavedena do praxe od 1. 1. 2021. Mezi účastníky panovala shoda na představených změnách, největší diskuze byla u opatření 11 – Spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení, kdy MPSV vyzvalo účastníky k zasílání podnětů na možnost snižování  limitů nájemného, neboť limity nájemného budou stanoveny hodnotovou mapou dle MMR a mohou tak být vyšší než limity  obecního nájemného v obci.  Termín pro zasílání podnětů je stanoven do 18. 6. 2019 na email: filipova.d@kr-ustecky.cz
Post date: 2019-06-18 07:24:26
Post date GMT: 2019-06-18 05:24:26