Homerlive
http://www.homerlive.cz/kandidati-do-senatu-uz-maji-cisla-hlasovacich-listku/

Kandidáti do Senátu už mají čísla hlasovacích lístků
Na mosteckém magistrátu byla vylosována čísla, jimiž budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat letos ve dnech 23. a 24. září.Losování provedly pracovnice oddělení kanceláře primátora a tajemníka mající osvědčení o způsobilosti na úseku voleb a to tak, že jedna pracovnice z jedné nádoby vylosovala název politické strany, politického hnutí a nezávislého kandidáta a druhá pracovnice vylosovala z druhé nádoby číslo. Takto byla vylosována čísla v následujícím pořadí: číslem 4 bude označen hlasovací lístek Michala Moravce kandidujícího za Národní demokracii, číslem 2 Ing. Hany Aulické Jírovcové jako nezávislé kandidátky, číslem 5 Mgr. Jana Paparegy kandidujícího za ProMOST, číslem 1 MUDr. Aleny Dernerové kandidující za Spojené demokraty – Sdružení nezávislých a číslem 3 Ing. Ivany Turkové, Ph.D., MBA kandidující za Svobodu a přímou demokracii (SPD).


Možnosti zúčastnit se osobně losování využila z pěti kandidátů Hana Aulická Jírovcová.


Zájemci z řad veřejnosti o činnost v okrskových volebních komisích (OVK) se stále ještě mohou hlásit na magistrátu. Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Mostu nebo do Senátu. Členové komisí budou za svou činnost finančně odměněni. Přihlášky lze podávat elektronicky, nebo osobně na magistrátu, bližší informace o odměnách, školeních i způsobu podávání přihlášek najdete na stránkách města Mostu: www.mesto-most.cz.Post date: 2022-08-11 12:46:06
Post date GMT: 2022-08-11 10:46:06