Kandidáti do Senátu už mají čísla hlasovacích lístků

0
1147
Na mosteckém magistrátu byla vylosována čísla, jimiž budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat letos ve dnech 23. a 24. září.
Losování provedly pracovnice oddělení kanceláře primátora a tajemníka mající osvědčení o způsobilosti na úseku voleb a to tak, že jedna pracovnice z jedné nádoby vylosovala název politické strany, politického hnutí a nezávislého kandidáta a druhá pracovnice vylosovala z druhé nádoby číslo. Takto byla vylosována čísla v následujícím pořadí: číslem 4 bude označen hlasovací lístek Michala Moravce kandidujícího za Národní demokracii, číslem 2 Ing. Hany Aulické Jírovcové jako nezávislé kandidátky, číslem 5 Mgr. Jana Paparegy kandidujícího za ProMOST, číslem 1 MUDr. Aleny Dernerové kandidující za Spojené demokraty – Sdružení nezávislých a číslem 3 Ing. Ivany Turkové, Ph.D., MBA kandidující za Svobodu a přímou demokracii (SPD).
Možnosti zúčastnit se osobně losování využila z pěti kandidátů Hana Aulická Jírovcová.
Zájemci z řad veřejnosti o činnost v okrskových volebních komisích (OVK) se stále ještě mohou hlásit na magistrátu. Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Mostu nebo do Senátu. Členové komisí budou za svou činnost finančně odměněni. Přihlášky lze podávat elektronicky, nebo osobně na magistrátu, bližší informace o odměnách, školeních i způsobu podávání přihlášek najdete na stránkách města Mostu: www.mesto-most.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!