O nás

 

thumbnail of MIS as – pozvánka – WEB 04
Pozvánka na valnou hromadu

thumbnail of Media Info- rozvaha 2016
MIS – rozvaha

thumbnail of Media Info – výkaz zisku a ztráty 2016
MIS – výkaz zisku a ztráty

thumbnail of MEDIA_INFO příloha 2016
MIS – příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2016