Homerlive
http://www.homerlive.cz/litvinov-hospodaril-s-prebytkem-2/

Litvínov hospodařil s přebytkem
Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o průběhu realizace rozpočtu města Litvínova za 1. pololetí roku 2018.

S finančními prostředky města bylo k datu 30. 6. 2018 nakládáno podle schváleného rozpočtu a

byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací

zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně.

Hospodaření za 1. pololetí roku 2018 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti. Daně jsou rozpočtovány ve výši 321 000 tis. Kč, rozpočet daní nebyl v průběhu čtvrtletí upraven. Skutečně byly naplněny na 55,39 %, což představuje objem ve výši 177 794,88 tis. Kč. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města.

Rozpočet byl k 30. 6. 2018 upraven rozpočtovými opatřeními.

Plnění příjmů za 1. pololetí 2018 činí 252 988,61 tis. Kč, tj. 56,52 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání výdajů za 1. pololetí 2018 činí 209 793,78 tis. Kč, tj. 30,43 % k upravenému rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí 2018 je ve výši 43 194,82 tis. Kč.
Post date: 2018-09-08 15:46:08
Post date GMT: 2018-09-08 13:46:08