Litvínov hospodařil s přebytkem

0
183

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o průběhu realizace rozpočtu města Litvínova za 1. pololetí roku 2018.

S finančními prostředky města bylo k datu 30. 6. 2018 nakládáno podle schváleného rozpočtu a

byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací

zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně.

Hospodaření za 1. pololetí roku 2018 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti. Daně jsou rozpočtovány ve výši 321 000 tis. Kč, rozpočet daní nebyl v průběhu čtvrtletí upraven. Skutečně byly naplněny na 55,39 %, což představuje objem ve výši 177 794,88 tis. Kč. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města.

Rozpočet byl k 30. 6. 2018 upraven rozpočtovými opatřeními.

Plnění příjmů za 1. pololetí 2018 činí 252 988,61 tis. Kč, tj. 56,52 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání výdajů za 1. pololetí 2018 činí 209 793,78 tis. Kč, tj. 30,43 % k upravenému rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí 2018 je ve výši 43 194,82 tis. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!