Litvínovské děti dostanou šanci sportovat

0
160

Rada města Litvínova doporučila zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu města Litvínov na období 2018-2025, který předložil odbor sociálních věcí a školství městského úřadu.

Plán je otevřeným dokumentem města, který se bude průběžně revidovat v závislosti na prioritách a potřebách města, občanů. Cílem plánu je obecně podpořit sport jako veřejně prospěšnou činnost, zejména sportovní aktivity dětí a mládeže, a stanovit priority a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení města. Plán vychází ze státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025 a

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018-2028.

Jedním z opatření Plánu rozvoje sportu města Litvínova na období 2018-2025 je Sportovní

čtyřlístek pro zdraví našich dětí, který představuje souhrn čtyř sportovních aktivit zaměřených na

žáky prvního stupně základních škol. Sportovní čtyřlístek bude zahájen ve školním roce 2018/2019. Náklady s tím související budou zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Cílem čtyřlístku je vybavit všechny děti, které projdou 1. stupněm základních škol v Litvínově, bez ohledu na zřizovatele, pohybovými dovednostmi – plavání, bruslení, lyžování, dále získat děti pro pohybové aktivity a aktivní životní styl včetně pozitivního vztahu ke sportu.

AKTIVITY PROGRAMU:

  1. třída – Základní pohybová průprava (10 lekcí, kvalifikovaní instruktoři)
  2. třída – Bruslení (7 lekcí, kvalifikovaní instruktoři krasobruslení či hokeje, využívání ledové plochy a instruktory zajistí sportovní spolek HC Litvínov na své náklady)
  3. a 4. třída – Plavání (10 lekcí za školní rok, kvalifikovaní instruktoři)
  4. třída – Lyžování (5 dnů/2 hodiny denně, Lyžařský areál Klíny, kvalifikovaní instruktoři sjezdového a běžeckého lyžování)

Náklady na program vychází z počtu žáků a tříd podle podkladu odboru sociálních věcí a školství městského úřadu:

  1. ročník (pohybová průprava) – celkem 14 tříd, na každou třídu 10 lekcí, cena za 1 lekci 850 Kč

Celkem: 119.000 Kč

  1. ročník (bruslení) – celkem 15 tříd, na každou třídu 7 lekcí, cena za lekci 0 Kč

Celkem: 0 Kč

  1. a 4. ročník (plavání) – celkem 28 tříd

Celkem: 420 000 Kč

  1. ročník (lyžování) – celkem 12 tříd (296 žáků), cena za žáka 2 450 Kč

Celkem: 725 200 Kč

Odměna pro školní realizátory 106 050 Kč včetně odvodů

Letáčky pro rodiče žáků – náklady na grafiku a tisk ve výši 5 000 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (roční zajištění programu): 1 375 250 Kč

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!