Homerlive
http://www.homerlive.cz/mestska-policie-prijme-nove-asistenty-prevence-kriminality/

Městská policie přijme nové asistenty prevence kriminality
Městská policie Most vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic asistentů a asistentek prevence kriminality.
Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality v pasáži U Lva v ulici Radniční (pod magistrátem) každý všední den od 12:30 - 13:00, nejpozději do 10. 12. 2019. O termínu konání následného výběrového řízení budou uchazeči informováni osobně nebo telefonicky. Nástup do zaměstnání je od 1. 1. 2020.
Asistenti prevence kriminality slouží ve dvou směnách, ranní a odpolední, ve dvoučlenných hlídkách. Jsou v ulicích od 7 do 22 hodin a soustředí se zejména na problémové lokality a centrum města. Jejich působení městská policie také operativně přizpůsobuje podnětům obyvatel nebo zjištěným problémům. Dohlížejí na bezpečnost v ulicích a veřejný pořádek a jsou prostředníky mezi občany a městskou policií, které předávají informace z terénu i od občanů. Nepůsobí tzv. represivně jako městská policie nebo policie ČR, ale hlavně preventivně. "Nedávají pokuty, spíše upozorňují a postupně, po dobrém, učí občany dodržovat městské vyhlášky. Často také velmi dobře umí domluvou zamezit vyhrocení sporů v sociálně vyloučených lokalitách. Ukazuje se nejen u nás, ale i v rámci ČR, že asistenti jsou velmi účinným nerepresivním nástrojem, a umí usměrnit některé lidi lépe než tradiční postupy policie. Když se objeví vážnější problém, volají asistenti samozřejmě strážníky", vysvětluje ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Statutární město Most v rámci projektů: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007743 "BEZPEČNĚJŠÍ MOST: Asistenti prevence kriminality pro město Most" a CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007262 „Asistence prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality ve městě Most“ spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Asistent / asistentka prevence kriminality


Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem/kyní Statutárního města Mostu, zařazen/a do Městské policie Most.

Minimální požadavky pro uchazeče/ku o pozici APK

•    uchazeč/ka musí být starší 18 let,
•    minimálně ukončené základní vzdělání,
•    fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),
•    svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost,
•    trvalé bydliště v Mostě,


•    dobré komunikační schopnosti,

•    schopnost spolupráce v týmu,

•    ochota pomáhat lidem.

Výhodou pro uchazeče/ku je

•    znalost místních sociálně vyloučených lokalit a romské komunity,
•    praxe v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnostních služeb.

Nabízíme

•    odpovídající platové podmínky,
•    podporující pracovní kolektiv,
•    zaměstnanecké benefity:
- stravenky 80 Kč,
- 5 týdnů dovolené,
- výcvik sebeobrany.

Jedná se o dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny. Asistenti prevence kriminality vykonávají pěší hlídkovou činnost v sociálně vyloučených lokalitách a centru města a úzce spolupracují se stážníky městské policie.
Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality v pasáži U Lva v ulici Radniční (pod magistrátem) každý všední den od 12:30 - 13:00, nejpozději do 10. 12. 2019. Zájemci mohou také kontaktovat přímo mentorky Nikolu Kulichovou a Martinu Zpěvákovou. O termínu konání výběrového řízení budou uchazeči informováni osobně nebo telefonicky. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností postupu do navazujících projektů nebo stabilního zaměstnání u městské policie v dalších letech na dobu neurčitou.

Post date: 2019-12-08 07:19:43
Post date GMT: 2019-12-08 06:19:43