Homerlive
http://www.homerlive.cz/na-krajskem-urade-zasedala-regionalni-stala-konference/

Na krajském úřadě zasedala regionální stálá konference
Členové Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) se sešli v prostorách krajského úřadu na svém pravidelném zasedání. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023 včetně Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce.
Členové RSK ÚK dále ocenili práci členů týmů RE:START a jeho úsilí při vyjednávání s ostatními rezorty ve věci směřování finančních prostředků do Ústeckého kraje. Konstatovali však, že vyjma Integrovaného regionálního operačního programu není územní dimenze plně zohledňována i v ostatních operačních programech.


Výstupy Konference k problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) představily členům RSK participativní přístup v praxi. Šance dobře uchopit HSOÚ jako jeden z faktorů zohledňující územní dimenzi v regionální a kohezní politice je nyní velmi výrazná a je třeba i nadále uvedené téma komunikovat. Dosavadní výsledky budou prezentovány zástupci Ústeckého kraje na Národní stálé konferenci v Ostravě.


Na jednání byli přítomni také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili aktuální informace k regionální politice a připravované národní dotační tituly pro rok 2024.


Více informací o činnosti RSK ÚK naleznete na stránkách www.rskuk.cz.
Post date: 2024-03-28 13:47:11
Post date GMT: 2024-03-28 12:47:11