Na krajském úřadě zasedala regionální stálá konference

0
216

Členové Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) se sešli v prostorách krajského úřadu na svém pravidelném zasedání. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023 včetně Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce.

Členové RSK ÚK dále ocenili práci členů týmů RE:START a jeho úsilí při vyjednávání s ostatními rezorty ve věci směřování finančních prostředků do Ústeckého kraje. Konstatovali však, že vyjma Integrovaného regionálního operačního programu není územní dimenze plně zohledňována i v ostatních operačních programech.
Výstupy Konference k problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) představily členům RSK participativní přístup v praxi. Šance dobře uchopit HSOÚ jako jeden z faktorů zohledňující územní dimenzi v regionální a kohezní politice je nyní velmi výrazná a je třeba i nadále uvedené téma komunikovat. Dosavadní výsledky budou prezentovány zástupci Ústeckého kraje na Národní stálé konferenci v Ostravě.
Na jednání byli přítomni také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili aktuální informace k regionální politice a připravované národní dotační tituly pro rok 2024.
Více informací o činnosti RSK ÚK naleznete na stránkách www.rskuk.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!