Homerlive
http://www.homerlive.cz/vymena-rozvodu-splaskove-kanalizace-pod-skolni-jidelnou/

Výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou


Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na výměnu rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou v Hamru. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce na pozemku p. č. st. 562 v k. ú. Hamr u Litvínova. Práce zahrnují kompletní výměnu ležatého a svislého potrubí odpadní (tukové) kanalizace a instalaci nového odlučovače tuků (lapol). Součástí dokončovacích prací bude úprava pozemku. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 3 mil. Kč včetně DPH. Předpoklad zahájení prací je červen letošního roku,“ informuje o akci místostarosta Karel Rosenbaum.
Post date: 2023-05-19 15:00:56
Post date GMT: 2023-05-19 13:00:56