Výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou

0
406

Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na výměnu rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou v Hamru. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce na pozemku p. č. st. 562 v k. ú. Hamr u Litvínova. Práce zahrnují kompletní výměnu ležatého a svislého potrubí odpadní (tukové) kanalizace a instalaci nového odlučovače tuků (lapol). Součástí dokončovacích prací bude úprava pozemku. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 3 mil. Kč včetně DPH. Předpoklad zahájení prací je červen letošního roku,“ informuje o akci místostarosta Karel Rosenbaum.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!