Homerlive
http://www.homerlive.cz/zakaz-vstupu-do-lesu-na-litvinovsku-se-rusi/

Zákaz vstupu do lesů na Litvínovsku se ruší




Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů svým rozhodnutím  stanovil zákaz vstupu do lesa na dobu od 20.08.2018 do 14.09.2018 z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím vzniku požárů následkem dlouhotrvajícího sucha. Zákaz byl vyhlášen pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo k poklesu teplot a výskytu srážek a fakticky tak pominuly důvody akutního nebezpečí vzniku požárů a dále i s přihlédnutím k faktu, že již delší dobu je v platnosti informace ČHMÚ o zrušení rizika požárů pro území Ústeckého kraje, rozhodl orgán státní správy lesů o zrušení zákazu vstupu do lesa ke dni 04.09.2018.
Současně správní orgán uložil vlastníkům lesa označení zákazu vstupu do lesa v terénu odstranit.
Post date: 2018-09-04 13:46:49
Post date GMT: 2018-09-04 11:46:49