Elektronická výměna dokumentace zkvalitní péči o pacienty

0
2416

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem představila nový projekt „e-Health“. Jeho hlavní výhodou je, že v praxi umožní elektronickou výměnu zdravotnické dokumentace mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a nemocnicemi. Díky projektu e-Health bude zajištěna zvýšená kvalita a efektivita při zajišťování přednemocniční neodkladné péče a při řešení mimořádných událostí.

„Jsem rád, že i Ústecký kraj je součástí tohoto projektu a hlavní je, že naši pacienti budou mít co nejrychlejší a nejkvalitnější péči,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák. „I díky vzájemné spolupráci Ústeckého kraje, zdravotnické záchranné služby a Krajské zdravotní, a.s. můžeme nyní poskytnout pacientům ještě intenzivnější péči než doposud,“ zdůraznil důležitost součinnosti generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. Petr Fiala.

Součástí prezentace elektronické komunikační služby e-Health byla i praktická ukázka zdravotníků, jak je služba důležitá při včasné záchraně pacienta v situaci ohrožení života. „Pacient mnohdy není schopen poskytnout relevantní informaci o své předchozí anamnéze, tak nám tento systém při zásahu velmi pomůže,“ vysvětlil mluvčí ZZS Prokop Voleník.

„Díky moderní technice máme možnost získat o pacientovi identifikační údaje či veškeré informace důležité při záchranářském zásahu, ať už je to při výjezdu do jeho místa bydliště nebo v terénu,“ vyjádřil se náměstek ZZS Petr Bureš. Tato výměna dat bude do budoucna dále rozvíjena, pilotně funguje pouze s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, připravuje se ale rozšíření projektu připojením dalších nemocnic a zdravotnických zařízení k této komunikační platformě a také rozšíření možností o nové funkce. „Rádi bychom, aby do této komunikační sítě byli v budoucnu zapojeni i obvodní lékaři,“ dodal Bureš.

Elektronická výměna dat mezi ZZS a nemocnicí zabezpečuje zejména:

  • zobrazení životních (emergency) údajů pacientů (v rozsahu trvalé diagnózy, trvalé medikace, alergie, rizikové faktory) vč. informací o ošetření v nemocnicích KZ potřebných pro urgentní ošetření. Tyto údaje se na vyžádání zobrazí ošetřujícímu lékaři nebo záchranáři ZZS v jeho tabletu, kde vyplňuje zdravotnickou dokumentaci pacienta. Tím je umožněno efektivnější a rychlejší ošetření pacientů ohrožených na životě nebo zdraví při zásahu ZZS, získáním přesných informací o zdravotním stavu pacienta.
  • zjištění životních (emergency) údajů pacientů umožňuje také prostřednictvím obdobného komunikačního systému eMeDocS Kraje Vysočina a k němu připojených zdravotnických zařízení, zejména nemocnic z Karlovarského kraje.
  • předání Zprávy o výjezdu ZZS při předání pacienta následnému poskytovateli zdravotní péče tj. do příslušné nemocnice KZ.

Komunikační platforma byla vybudována a zprovozněna v říjnu loňského roku z prostředků Ústeckého kraje s využitím spolufinancování (85%) z prostředků fondů EU – Integrovaného operačního programu (IOP), v rámci projektu realizovaného Ústeckým krajem pod názvem Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p.o. jako základní složky IZS za cca 3,5 mil. Kč a z prostředků KZ ve výši cca 0,3 mil Kč za které bylo pořízeno rozšíření nemocničního informačního systému umožňující připojení k e-Health ZZS.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!