Každý obyvatel Ústeckého kraje odevzdal k recyklaci v průměru tři a půl baterie – ve sběru baterií se lidé v kraji výrazně zlepšili

0
341

V loňském roce odevzdali lidé v Ústeckém kraji k recyklaci 74,7 tun použitých baterií. Podle aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 91 gramů baterií, což zhruba odpovídá třem a půl tužkovým bateriím typu AA. Meziročně se množství baterií odevzdaných v Ústeckém kraji k recyklaci zvýšilo o 19 %. Za příznivými čísly stojí nárůst sběru obcích, který se zvýšil o 16 %, dále v obchodech a významně také ve firmách.

Sběr přenosných baterií po krajích 2017

Kraj

Celkem
kg

Srovnání 2017/2016

kg na obyvatele

Hl. m. Praha

272 728

-7 %

0,211

Jihočeský

83 809

3 %

0,131

Jihomoravský

304 743

35 %

0,258

Karlovarský

25 054

14 %

0,085

Královéhradecký

85 037

23 %

0,154

Liberecký

41 156

8 %

0,093

Moravskoslezský

87 833

-1 %

0,073

Olomoucký

81 961

9 %

0,129

Pardubický

54 974

19 %

0,106

Plzeňský

77 857

-13 %

0,134

Středočeský

287 469

-10 %

0,213

Ústecký

74 707

19 %

0,091

Vysočina

113 084

11 %

0,222

Zlínský

91 028

-27 %

0,156

Celkem

1 681 440

3 %

0,159

„Ústecký kraj historicky patří, co se sběru baterií týče, k těm slabším v republice. O to větší máme radost, že zde loni došlo k velmi pozitivnímu posunu. Lidé v kraji odevzdali k recyklaci téměř o pětinu více baterií než v předchozím roce,“ říká Petr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT a dodává: „Zvyšuje se dostupnost sběrných míst, působí osvěta často zajišťovaná přímo obecními a městskými úřady. Díky tomu roste počet lidí, kteří baterie zodpovědně třídí a odnáší k recyklaci. V obcích také narůstá obliba červených venkovních kontejnerů, do kterých lidé loni odevzdali o polovinu více baterií než v předchozím roce.“

Velmi dobře funguje i spolupráce se školami. Ta se projevuje nejen v množství odevzdaných baterií ve školách, ale i v dlouhodobém vzdělávání žáků a studentů. Jen školy v Ústeckém kraji odevzdaly v roce 2017 11,9 tun baterií. Nejaktivnější školou byla ZŠ Školní 87 z Velkého Března, jejíž žáci a pedagogové vytřídili 1 294 kg baterií.

Díky recyklaci baterií získáváme ročně přes tisíc tun druhotných surovin

V celé České republice bylo v roce 2017 k recyklaci odevzdáno 1 681 tun baterií, což představuje 159 gramů na obyvatele. Ve srovnání s rokem 2016 jde o 3% nárůst. Účinnost sběru baterií již dosahuje 46,3 %. Na recyklaci tedy končí necelá polovina všech baterií, které byly dány do oběhu. Z množství baterií odevzdaných v loňském roce jsme díky recyklaci získali téměř 1 100 tun druhotných surovin – především oceli, zinku, manganu, niklu a mědi, olova, kobaltu anebo stříbra.

Přísné normy plníme

Tříděním baterií tak přispíváme k ochraně životního prostředí hned dvakrát. Jednak předcházíme tomu, aby se baterie z komunálního odpadu rozkládaly v přírodě. A zároveň šetříme zdroje nerostných surovin před zbytečnou těžbou. Může nás také těšit, že v třídění baterií patříme mezi nejlepší země regionu a daří se nám plnit náročnou normu Evropské unie. Ta počínaje rokem 2016 ukládá členským státům k recyklaci odevzdat minimálně 45 % všech baterií, které byly v daném roce dány do oběhu.

Kam s bateriemi?

Sběrných míst, kam je možné nosit použité baterie, je v České republice již přes 20 tisíc. Konkrétně můžete baterie odevzdávat do červených venkovních kontejnerů, ve sběrných dvorech, dále ve všech obchodech, kde se baterie prodávají, ve školách, které jsou zapojeny do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, v některých městských a obecních úřadech, nebo též v některých firmách a organizacích, které zřizují sběrná místa na pracovištích. Abyste nemuseli s každou baterií běhat na sběrné místo, pro skladování baterií v domácnosti je možné využít designovou krabičku ECOCHEESE. Tu si můžete zdarma objednat na www.ecocheese.cz. V nabídce jsou čtyři atraktivní designy – zelený, modrý, růžový a s rybičkou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!