Město protihlukovou vyhlášku nevydá

0
937

Město Most chce vyhovět občanům ze Souše, kteří si dlouhodobě stěžují na hluk z autodromu, a hodlá koupit přístroj na měření hluku.

Vedení mostecké radnice zřejmě přistoupí na požadavek členů spolku Zdraví pro Most, kteří na posledním jednání Zastupitelstva města Mostu apelovalo na město, aby se zabývalo otázkou zakoupení statického měřiče hluku, který by monitoroval případná překročení limitů na závodním okruhu. „Rada vzala tento požadavek na vědomí. Nejprve zjistíme podrobnosti ohledně typu přístrojů, v jaké jsou cenové relaci a pokud rada zakoupení odsouhlasí, budeme kontaktovat odborníka, jenž by nám poradil, kam toto zařízení v areálu autodromu přesně umístit,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega. Podle prvního muže města ale tato měření budou sloužit pouze jako listinný důkaz. Ten by mohl občanům pomoci například jako důkazní materiál při soudní při. Jediným orgánem, který může totiž hluk na autodromu regulovat, je Krajská hygienická stanice. Ta si ale sama musí nechat provádět měření přes odborná pracoviště, nikoliv od města. „Teprve na základě takto provedeného měření specializovaným a pověřeným pracovištěm, dojde-li k překročení limitů, je oprávněna Krajská hygienická stanice udělovat sankce. Nikoliv město Most,“ dodal primátor. Mimo jiné podotkl, že město nemůže vyhovět požadavku stěžovatelů o vydání obecně závazné vyhlášky, která by mohla regulovat kvůli hluku provoz na autodromu. „Požádali jsme o stanovisko ministerstva vnitra. Z něho jasně vyplývá, že nelze obecně závaznou vyhláškou upravovat zákonnou normu. Hlukové limity jsou stanovené. Jedná se totiž o areál, který byl k tomuto účelu kolaudován, a jednoduše to nijak zregulovat nelze,“ konstatoval Jan Paparega a ještě dodal: „Město může regulovat hluk v určité oblasti či čtvrti, může stanovit dny i hodinu, určit jaké stroje nepoužívat, stanovit hladinu hluku. V případě autodromu je to ale nad rámec pravomocí.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!