Zápis do prvních tříd se blíží

0
419
V Litvínově mohou rodiče své děti přivést k zápisu ve středu  dne  12.04.2023   od 13:00 hodin  do 17.00 hodin a ve čtvrtek dne  13.04.2023   od 08:00 hodin  do 15.00 hodin na tyto školy:
Základní  škola  a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
Jsme fakultní základní školou UJEP Ústí nad Labem. Škola nabízí kvalitní smysluplnou výuku s důrazem na aktivitu a kreativitu žáka, jeho individuální možnosti v bezpečném prostředí s příjemnou atmosférou založenou na partnerských vztazích. Odbornou pomoc zajišťuje školní poradenské pracoviště včetně speciálního pedagoga a školního psychologa. Více na www.3zs.cz.
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola, kde se děti cítí příjemně a bezpečně. Zajišťujeme kvalitní podporu jak dětem se SVP, tak nadaným. Nabízíme přípravnou třídu, Klubík, činnosti v Lesánku, spolupráci s MŠ, aktivní výuku, podporu gramotností, kvalitní IT, odborné učebny, knihovnu, sportovní areál, relaxační místa, lyžařský výcvik od 3. třídy, školní poradenské pracoviště, školní družinu do 16.30 hod. Více na www.zsruska.cz.
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 
Škola zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona. Poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá podle ŠVP „Učíme se pro život“ zpracovaných dle RVP ZŠ (výstupy minimální doporučené úrovně) a RVP ZŠS. Výuka anglického jazyka od 3. ročníku ZŠ. Odpoledne nabídka kroužků, školní družina do 16:30 hodin. Více na www.zs-specialni-litvinov.cz.
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Litvínov, Podkrušnohorská 1677
Škola pro kluky i holky, sportovce i nesportovce se zaměřením na sport (hokej, fotbal, volejbal, gymnastika, mažoretky), cizí jazyky (AJ od 1., NJ od 7. třídy) a ICT (robotika, 3D tisk). Nabízíme kvalitní výuku, respektující přístup, smysluplné učení i hodnocení. V ceně školného 900 Kč měsíčně (10 800 Kč ročně) družina, klub, kroužky, poradenské pracoviště, gymnastika, plavání, kurzy, pomůcky. Více na www.sszslitvinov.cz.
Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most
Malá škola s přátelskou rodinnou atmosférou, ohledy na individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Nápaditá forma výuky s využitím moderních školních pomůcek a relaxačních kroužků. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, kde je i slovní hodnocení. Dále nabízíme výuku FIE,  poradenské pracoviště, kroužky, plavání, elektronickou žákovskou knížku. Více na www.zshamr.cz.
Základní škola a mateřská škola Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov – Hamr
Škola pro hlavu, ruce a srdce. Soukromá základní škola s waldorfskou pedagogikou s oběma stupni základní školy v nově vybudovaných učebnách. Během školního roku je po dohodě možný přestup do vyšších ročníků. V malém třídním kolektivu dostávají děti prostor rozvíjet se v respektu a harmonii, umělecky tvořit, spolupracovat. Slovní hodnocení, dva cizí jazyky, hra na flétnu, www.skolajerabinka.cz.
Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most
Velmi dobré zkušenosti s propojením ZŠ a MŠ, přípravné třídy, třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, společné vzdělávání – individuální integrace žáků, logopedická péče, školní psycholog. Preventivní programy, projektové dny, ozdravné pobyty.  Pestrá nabídka aktivit školní družiny a školního klubu, zájmové kroužky, spolupráce se sdružením Oáza. Více na  www.zsjanov.cz.
Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit ke školní docházce děti narozené do 31.08.2017. Při zápisu předloží rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoliv důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do 1. ročníku základních škol. 

Odkazy

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!