Demolice bytových domů v Janově

0
115
S demolicí prvního paneláku v Janově se začalo před čtrnácti dny. V současné době je srovnán se zemí.

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelům vzít na vědomí informace o vyhlášeném dotačním titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválit podání žádostí o dotaci na projekty Demolice bytového domu č p. 277-282, ul. Hamerská, Litvínov, Janov a Demolice bytového domu č. p. 238-246, ul. Gluckova, Litvínov, Janov. S tím souvisí také schválení spolufinancování z prostředků města ve výši min. 50 % z celkových nákladů projektu. Předpokládané celkové náklady na demolice bytových domů, které vycházejí z dokumentace k odstranění stavby a zahrnují i ostatní uznatelné náklady činí cca 41 mil. Kč vč. DPH u bytového domu v ul. Hamerská a cca 63 mil. Kč vč. DPH u bytového domu v ul. Gluckova. Zkušenost při výběrovém řízení nám ukazuje, že lze cenu snížit až na třetinu předpokládaných (rozpočtových) výdajů.

Město v červenci 2018 vykoupilo od společnosti CPI BYTY, a. s., pozemky o celkové výměře cca 1 360 m2 a na nich umístěný bytový dům č. p. 277-282 (panelový bytový dům se šesti hlavními vstupy, který má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží) a pozemky o celkové výměře cca 1 990 m2 s bytovým domem č. p. 238-246 (panelový bytový dům s devíti hlavními vstupy, který má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží). Objekty jsou v současné době bez využití.

Dotace je poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, avšak do max. výše 10 mil. Kč vč. DPH. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele. Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu (této výzvy), může být však pouze     10 mil. Kč vč. DPH pro jednoho žadatele.

Termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven nejpozději do 15. ledna 2021.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!