Litvínovští radní schválili návrh rozpočtu pro příští rok

0
108

Odbor finanční Městského úřadu Litvínov ve spolupráci s vedoucími příslušných odborů, s vedením města a předsedou finančního výboru připravil návrh rozpočtu na rok 2021. Příprava rozpočtu je dlouhodobou záležitostí. Od 24. listopadu je jeho závěrečná podoba zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. O jeho konečné verzi rozhodne 10. prosince Zastupitelstvo města Litvínova na veřejném projednávání v aule Scholy Humanitas.

„Při zpracování návrhu rozpočtu vycházíme ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 2021 až 2025 a Akčního plánu na rok 2021,“ říká k podkladům pro rozpočet vedoucí odboru finančního Jana Lanková. V návrhu město počítá s 856 mil. Kč na straně příjmů i výdajů. Provozní rozpočet je plánován na straně příjmů ve výši 497 mil. Kč a výdajů 496 mil. Kč. Kapitálový rozpočet (jedná se o výdaje na investice) má plánovaný příjem 45 mil. Kč a výdaj ve výši 303 mil. Kč. Finanční rozpočet počítá s příjmy 315 mil. Kč a výdaji 57 mil. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!