Děti se budou ve školách učit o prevenci

0
431

Projekt Hravě o prevenci, který byl podpořen z dotačního programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, je již stálým hostem na více než pěti desítkách škol v regionu. I v loňském roce bylo cílem kromě prevence rizikového chování také vzbudit u žáků zájem o zdravý způsob života a podpořit zdravotní gramotnost.

Při soutěžních hrách s interaktivními prvky byly využity názorné pomůcky a děti si při tom učily formou aktivního hraní. Každý si z programu odnesl kromě nových vědomostí také edukační materiál a drobnou odměnu. Škola si sama vybírá témata pro své žáky. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem jich nabízí třináct – od prevence kyberšikany, kouření, úrazů, rizikového sexuálního chování, poruch příjmu potravy až po podporu pohybové aktivity, správné výživy nebo reprodukčního zdraví.

„V roce 2018 se do projektu zapojilo 40 základních a 14 středních škol Ústeckého kraje. Navštívili jsme celkem 356 tříd a oslovili celkem 7300 žáků. Velmi si ceníme přízně a stále vzrůstajícího zájmu škol i pozitivních ohlasů od žáků i pedagogů. Letos chystáme semináře pro pedagogy a ve stávající nabídce témat nové pomůcky,“ uvedla Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory zdraví

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!