Kdo dodá novou cisternovou stříkačku?

0
397

Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele veřejné zakázky Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Zadávaná je otevřeným řízením v podlimitním režimu. Zadávací podmínky jsou v souladu s příslušnými zákony, konzultovány se členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Litvínova a zástupcem HZS Ústeckého kraje. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 7 mil. Kč včetně DPH. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti. V návaznosti na úzkou spolupráci v oblasti krizového řízení se společností Unipetrol RPA, s. r. o., byl městu Litvínovu poskytnut dar ve výši 2 850 tis. Kč, jako příspěvek na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH. Zbývající částku uhradí město ze svého rozpočtu. Lhůta pro podání nabídek je do 12. prosince 2018 do 14 hodin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!