Krajská zdravotní reaguje na připomínky Rumburku ohledně převzetí Lužické nemocnice

0
172

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) reaguje na připomínky představitelů města Rumburk k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Týkaly se závazku k plnění zdravotních služeb ze strany KZ, především co do času, rozsahu a udržitelnosti zdravotních služeb v regionu. Ve smlouvě chybí podle zástupců města Rumburk garance, že péče zůstane v Rumburku zachována. KZ na dopis s připomínkami prostřednictvím smluvní právní kanceláře odpověděla.

„Návrh smlouvy o smlouvě budoucí vychází z tezí k restrukturalizaci Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., zpracovaných na základě požadavku vedení města ze dne 15. června 2018 Mgr. Petrem Dubravcem, členem představenstva a ředitelem LNaP, a zaslaných starostou města Ing. Jaroslavem Sykáčkem 19. června 2018. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí KZ zaslala 26. července 2019 ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA, a týž den obdržela jeho vyjádření bez připomínek a s tím, že návrh smlouvy o smlouvě budoucí odpovídá dohodě. Na základě stanoviska ministra zdravotnictví KZ týž den, tedy 26. července, návrh smlouvy o smlouvě budoucí odeslala LNaP a vedení města Rumburku. Až 2. srpna KZ dostala na návrh odpověď s připomínkami. KZ 4. srpna odeslala prostřednictvím smluvní právní kanceláře odpověď na dopis z 2. srpna starostovi města Rumburk Ing. Lumíru Kusovi. V reakci na připomínky ke smlouvě o smlouvě budoucí uvedla, že není zcela zřejmé, zda vedení města Rumburk koncepčně vylučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu části aktivit a současně části aktiv z Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. na Krajskou zdravotní, a. s., anebo má pouze výhrady k obsahu jejího návrhu a po jejich případném vypořádání by město Rumburk jako jediný akcionář Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., s uzavřením smlouvy vyslovilo souhlas. Pokud jde o obsahové připomínky, je nutné uvést, že ty byly velmi obecné a neumožňovaly úpravu textu smlouvy o smlouvě budoucí. Dále je nutno zdůraznit, že návrh smlouvy o budoucí smlouvě respektive budoucích smlouvách byl připraven tak, že předpokládá bližší specifikaci určitých záležitostí až v konkrétních smlouvách uzavíraných na jejím základě. Důvodem je zejména časový aspekt, který je při řešení dané situace stěžejní,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!