Litvínov plánuje modernizaci cyklostezky do Záluží

0
499

Litvínov plánuje modernizaci cyklostezky spojující město Litvínov s Chemparkem Záluží v celkové délce cca 1 797 m o ploše cca 5 500 m2 a šířce 3 m. Stavební úpravy jsou plánovány ve dvou etapách. První etapa rekonstrukce cyklostezky začne u prodejny Lidl a povede směrem k ubytovnám UNO, kde je cyklostezka napojena na ulici v Dolíku a končí za mostem přes Bílý potok před napojením na silnici I/27. Druhá etapa začne v místě ukončení první etapy, tj. za mostem přes Bílý potok před napojením na silnici I/27 směrem k Chemparku Záluží. Stávající živičný povrch cyklostezky je v nevyhovujícím stavu pro bezpečné a komfortní užívání. Projekt pro akci je zařazen a schválen v Akčním plánu pro rok 2019. Předpokládané celkové náklady na obě etapy projektu činí cca 6 mil. Kč, z toho předpokládaná max. výše poskytnuté dotace je cca 4,6 mil. Kč a předpokládaná min. výše

spoluúčasti města je 1,4 mil. Kč včetně nezpůsobilých výdajů. Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!