Na Program obnovy venkova půjde letos v Ústeckém kraji 26 milionů korun

0
110

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26 milionů korun na Program obnovy venkova. Obce si tak budou moci od 11. června do 12. července podávat žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, který naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.

„Cílem tohoto programu je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství,“ uvedl k náplni programu radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj Michal Kučera.
Obce mohou žádat finance na obnovu a rozvoj venkovské zástavby, opravu a výstavbu chodníků, místní komunikace a veřejného osvětlení, zlepšení životního prostředí, revitalizaci a ochrana krajiny, nakládání s odpady a administraci projektové žádosti a dokumentaci pro získání dotace. „Chceme v rámci programu podpořit i zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel, údržbu veřejných prostranství a výsadbu zeleně v intravilánu obce, abychom podpořili i estetickou stránku rozvoje obcí,“ doplnil radní Kučera.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!