Na vodním díle Fláje jsou potápěči

0
176

Potápěčské práce aktuálně probíhají v objektech betonové, pilířové hráze typu Noetzli, která je jediná tohoto typu v České republice. Práce jsou realizovány v rámci projektu na výrobu a osazení revizního čočkového uzávěru spodních výpustí. V současné době společnost Potápěčská stanice, a. s. provádí průzkum a měření skutečného stavu prostoru obou spodních výpustí.

Předmětem potápěčských prací, které budou probíhat do 15. dubna, je provedení průzkumu prostoru dvou vtoků do spodních výpustí, každá o průměru 1 200 mm. Před provedením průzkumných a měřících prací je nutné odklopení a zajištění svislých vtokových česlí, přičemž každé česlové pole má hmotnost přibližně 950 kg. V prostoru kobek spodních výpustí bude provedeno očištění a diagnostika prostoru dna a čelní stěny vtoků do potrubí. K očištění kontrolovaných konstrukcí potápěči použijí vysokotlaký vodní paprsek o tlaku až 250 barů. Po očištění vybraných částí vtokového objektu bude provedeno měření rovinnosti dosedacích ploch pro revizní uzávěr. Potápěči dále provedou diagnostiku stavu železobetonových konstrukcí a vizuální posouzení stavu dotčených částí vtoků. V průběhu všech prací potápěči pořizují foto a videodokumentaci, s nimiž vás po dokončení seznámíme.“Vzhledem k hloubce vody pod 40 m a nadmořské výšce nad 350 m, které vodní dílo Fláje přesahuje, je výrazně zvýšené riziko dekompresní nehody, kdy potápěč po práci v této hloubce nemůže vystoupit přímo na hladinu, ale musí vystupovat nejen předepsanou rychlostí, ale ještě několik desítek minut setrvat na stupňovitých dekompresních zastávkách,“ vysvětluje Miloslav Haták, soudní znalec a autorizovaná osoba pro pracovní potápění a doplňuje: „I z tohoto důvodu je efektivnější a výrazně bezpečnější, aby potápěči používali speciální dýchací plyny, především ,nitrox‘, což je ,obohacený vzduch o kyslík‘, který výrazným způsobem zefektivňuje dobu pracovního ponoru.“

Pro potápěčské práce ve velkých hloubkách je dle právních předpisů nařízené použít hadicové dýchací systémy s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou s integrovaným audio a video přenosem k řídícímu operátorovi v mobilní potápěčské základně. Všechny potápěčské práce je nařízené zabezpečit „jistícím potápěčem“, který je nad hladinou připraven zasáhnout v případě potřeby. Potápěčské práce v hloubkách pod 13 m je nařízeno zabezpečit mobilní dekompresní komorou pro případ mimořádné situace.

Vzhledem k teplotě vody, která je v těchto hloubkách konstantní cca 4 ºC bez ohledu na roční období, jsou pracovní potápěči vybaveni suchými ochrannými obleky, pod které je možné obléci tepelněizolační prádlo. Pro dodávku dýchacích plynů jsou přednostně používány potápěčské přilby o hmotnosti kolem 20 kg s osvětlením, kamerou a komunikací, které bezpečně chrání hlavu a udržují ji v teple. Celková hmotnost výstroje pracovního potápěče je 70 kg.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!