Nominujte kandidáty na Cenu náměstka za významný přínos ve školství

0
228

Odbor školství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzývá pracovníky ve školství, ale i širokou veřejnost, aby na níže uvedenou adresu zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.

Podaný návrh musí obsahovat:

 

  • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, e-mailový (popř. telefonický) kontakt
  • navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství, v době podání návrhu, minimálně 5 let
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále)
  • název a adresu školy, ve které kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, e-mailový (popř. telefonický kontakt) a podpis navrhovatele
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace

 

Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!