Nový územní plán se bude znovu projednávat na podzim

0
227

Odbor rozvoje a dotací jako úřad územního plánování dokončil v dubnu vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k veřejnému projednání návrhu nového územního plánu města Mostu (38 připomínek a 129 námitek).

Dokument byl zaslán dotčeným orgánům k vyjádření. Na základě tohoto vyhodnocení a stanovisek dotčených orgánů musí být návrh řešení upraven, včetně Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA). V průběhu pořízení územního plánu vstoupila v platnost novela stavebního zákona, která vnesla do procesu opakované veřejné projednání. Tento krok smlouva o dílo neobsahuje, a proto musí být uzavřen se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo. Cena předmětu plnění činí 344 628 Kč bez DPH.

Po odevzdání upraveného návrhu řešení a dopracování SEA se bude konat opakované veřejné projednání. Každý může uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohou uplatnit námitky. Předpokládaný termín opakovaného veřejného projednání je říjen – listopad 2019.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!