O čem jednali litvínovští zastupitelé

0
832
Zimák úsporněji

Zastupitelé rozhodli o novém napájení Zimního stadionu Ivana Hlinky. To původní, které zajišťoval Unipetrol RPA, je už vzhledem ke svému stáří zcela nevyhovující. Navíc je rozvod elektrické energie zatížen velkým množstvím spojek, které souvisí s častými poruchami napájení elektrickou energií. „Podle zpracované analýzy provozních nákladů na zimní stadión je napájecí kabel ‚jeden obrovský spotřebič‘, který spotřebuje za jeden rok elektrickou energii za 2,5 milionu korun, z čehož vyplývá, že po vybudování nového napájení vznikne úspora vůči stávajícímu stavu,“ informoval ve své zprávě zastupitele vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Město se proto rozhodlo vybudovat vlastní trafostanici za dva milióny korun a připojit se k síti ČEZ Distribuce. Schválená změna přinese úsporu v provozu zimního stadiónu 5 miliónů za tři roky.

Kolaudace po třinácti letech

Kolaudovat se bude stavba chodníku mezi Litvínovem a Loučnou, který vybudovalo město už v roce 2003. Litvínov je stavebníkem chodníku, který ale leží na pozemcích Ústeckého kraje. Proto město nyní žádá Ústecký kraj o uzavření smlouvy o provedení této stavby.

Tečka za Janovem

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o ukončení Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov. Ten skončil po šesti letech. V březnu letošního roku Ministerstvo financí ČR proplatilo městu poslední části dotace, kterou získalo na investiční akce v sídlišti Janov. V průběhu realizace projektu se od roku 2009 do oprav bytových domů a revitalizace veřejných prostranství na sídlišti investovalo více jak 207 milionů korun. Majitelé bytových domů dokončili 26 projektů s celkovými náklady 141 milionů korun, z toho více jak 55 milionů korun získali jako dotaci částečně z prostředků Evropské unie, částečně ze státního rozpočtu. Zbylých více jak 85 milionů korun museli uhradit ze svých prostředků. Na obnovu a revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Janov, kde mohlo jednotlivé akce připravovat pouze město Litvínov jako majitel těchto prostranství, se realizovalo 7 projektů v celkové hodnotě 66,5 milionů korun. „V historii města je to naprosto mimořádný projekt a děkuji především manažerovi projektu Petru Lencovi,“ uvedl místostarosta města Milan Šťovíček.

Přijali dotace

Litvínov přijal dotaci 964 tisíc korun na rekonstrukci pietního areálu obětí 2. světové války s celkovými náklady projektu 1 206 tisíc korun od ministerstva obrany. Litvínov za více než milion korun opraví především pamětní desky na hrobech obětí války na městském hřbitově. Dále zastupitelé schválili přijetí dotace 624 tisíc korun na vícepráce při zateplení penzionu pro seniory ve Vodní ulici. Samotná investice byla dokončena v loňském roce s nákladem 9 660 tisíc korun. Nyní se ale ministerstvo životního prostředí rozhodlo k původní dotaci připlatit i uznané vícepráce. Stejný případ je i zateplení školní družiny v Janově, které bylo provedeno v roce 2014 za 3 460 tisíc korun. Navýšení dotace o vícepráce činí 144 tisíc korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!