O Ceně města Mostu je rozhodnuto

0
466

Cenu města Mostu za rok 2022 získá ředitelka Základní školy Zdeňka Matějčka v Mostě Hana Ajmová. Zastupitelé schválili udělení ceny jednomyslně.

Jen jediný návrh letos dorazil na udělení Ceny města Mostu za rok 2022. Zastupitelé tak měli jednoduché rozhodování. Cenu získala ředitelka školy, která se věnuje dětem se specifickými poruchami a problémy. „Hana Ajmová je ředitelkou školy už třicet let. Navržena byla za mimořádný přínos při rozvoji města v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je díky její zásluze známá nejen v Mostě a celém Ústeckém kraji, ale také v zahraničí. Spolupracuje s Katedrou speciální pedagogiky Univerzity Karlovy, ale také s fakultní školou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta stará a vyzdvihla, že Hana Ajmová díky svým zkušenostem a praxi zavádí do výchovně vzdělávacího procesu nadstandardní aktivity a metody. „Paní ředitelku znám osobně, byla u zrodu školy a této myšlenky. Některé její děti navštěvují jezdeckou školu na Hipodromu a pomáhají tam v rámci výuky. Město má tak možnost začlenit tyto děti do školy, kde se jim odborně věnují. V klasických školách by tyto děti měly velké problémy působit,“ vyjádřila se před hlasováním zastupitelka Hana Aulická Jírovcová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!