„Pod zem“ půjdou další kontejnery

0
414

Město společně s technickými službami pokračuje s novými stanovišti pro polopodzemní kontejnery. Letos se počítá s vybudováním téměř padesáti nových stanovišti v šesti lokalitách města.

Jedná se o stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulicích M. G. Dobnera, Ve Strži, Komořanská, J. Kubelíka, J. Vrchlického a na třídě Budovatelů. Na jednotlivá stanoviště přibudou polopodzemní nádoby o objemu 5 metrů krychlových pro komunální a 3 metry krychlové pro separovaný odpad, tedy papír, sklo a plasty. Nová stanoviště vzniknou během letošního roku.

V Mostě je nyní 46 stanovišť s celkem 250 polopodzemními kontejnery, z nichž devadesát je určeno na směsný komunální odpad. K nim by nově měla přibýt stanoviště jednak na třídě Budovatelů mezi bloky 89 a 90, 90 a 91, 92 a 93 a 93 a 94, jednak v ulici M. G. Dobnera u bloku 221 a v ulici Ve Strži. Tam, kde město může, reaguje s přidáváním polopodzemních nádob na podněty obyvatel, ale také hledá nové vhodné lokality. „V instalaci nových polopodzemních kontejnerů bychom chtěli pokračovat i v příštích letech, jelikož kromě estetického vzhledu pomáhají lépe využít prostor sběrného místa, jsou lépe přístupné a jejich okolí bývá zpravidla méně znečištěné. Výhodou je rovněž snadná manipulace při jejich vyprazdňování. Ne vždy je však možné zvolit toto řešení, neboť velmi často nám v jejich vybudování brání inženýrské sítě,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Z dlouhodobého hlediska u polopodzemních kontejnerů převažují pozitiva. Jsou pro svou kapacitu praktičtější, působí estetičtěji, lépe se udržují a čistí. Mají ale i své nevýhody. „Velký počet obyvatel města začalo používat na směsný komunální odpad v domácnosti velké igelitové pytle, které není možno do podzemního kontejneru odložit. Tento odpad často ucpe vhozový otvor, lidé mají dojem, že kontejner je přeplněný a odloží odpad vedle nádoby. Ve skutečnosti je nádoba na odpad poloprázdná a vše k vyhození je mimo“ uvedl manažer divize odpadového hospodářství Technických služeb města Mostu Jan Hepnar.

Problém – nepořádek

S nepořádkem kolem kontejnerů mají však technické služby hodně starostí. Řada lidí si totiž plete kontejnerová stání se sběrným dvorem. Na problém upozornili i někteří zastupitelé na posledním zasedání, a to zejména u v okolí stovek na třídě Budovatelů. Mimo jiné ale pochválili úsilí pracovníků technických služeb, kteří neustálý nepořádek od popelnic nad své povinnosti uklízejí. „Velkým problémem je odkládání objemného odpadu na stanovištích s odpadovými nádobami, přitom je k dispozici sběrný dvůr a 15 velkoobjemových kontejnerů každý týden,“ potvrzuje Jan Hepnar. Dalším problémem jsou bezdomovci, kteří prohrabávají kontejnery, nezavírají je a zanechávají na stanovištích nepořádek. Nešvarem ve spojitosti s kontejnery jsou i krádeže papíru, ale i pyromani. „Potýkáme se také s krádežemi vyseparovaného papíru, který je pro nás využitelnou druhotnou surovinou. Evidujeme také mnoho případů úmyslně zapálených středních kontejnerů, jen během loňského roku jich shořelo 92 kusů,“ zmínil ještě Jan Hepnar.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!