Pracovní skupina doporučuje kraji zelenou trasu ropovodu

0
186

V květnu proběhlo za účasti všech členů pracovní skupiny (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, MERO ČR, a. s., a dotčené obce Litvínov, Klíny, SORKH, Horní Jiřetín) již páté jednání k prodloužení trasy ropovodu Družba v oblasti Litvínov-hranice ČR/SRN (Spergau). Dotčené obce nesouhlasily s návrhem Ústeckého kraje, který v rámci přípravy 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK a v souladu s Politikou územního rozvoje ČR navrhoval prodloužení trasy ropovodu v souběhu s vedením etylénovodu. Jako důvod obce uváděly nepřiměřený zásah do vlastnických práv jejich obyvatel a bezpečností riziko. Pracovní skupina proto byla ustavena se záměrem najít alternativní řešení, které by z pohledu dotčených obcí bylo přijatelné. Nakonec došlo ke shodě členů skupiny na alternativní trase (zelená – bližší informace na www.mulitvinov.cz), která byla předložena a schválena na jednotlivých zastupitelstvech s tím, že se musí vypořádat některé připomínky města Litvínova a Horního Jiřetína. „Úsilí pracovní skupiny o aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK tak dospělo úspěšně k požadovanému cíli. Ústeckému kraji budou předány podklady, na jejichž základě může začít prověřovat trasu podle návrhu pracovní skupiny. Původní trasa ropovodu kopírující etylénovod by měla být nahrazena alternativní zelenou trasou ve formě územní rezervy, a to včetně šíře ochranného pásma v jednotlivých úsecích trasy od Litvínova až k hranicím s Německem. Proces hledání alternativní trasy od jeho počátku až do konce považuji za úspěšný. Členům pracovní skupiny se podařilo dát dohromady podklady pro Ústecký kraj, které by měly, v rámci technických možností, respektovat požadavky dotčených obcí,“ říká ke květnovému jednání k ropovodu starostka Litvínova Kamila Bláhová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!