Program obnovy venkova otevírá další ročník

0
559
ilustrační foto
Tradiční Program obnovy venkova Ústeckého kraje je připraven na další ročník. Příjem žádostí bude otevřen v termínu 20. ledna – 21. února 2022. Celkový objem finančních prostředků byl pro rok navýšen na 35 milionů korun. 

  • INFORMACE K PROGRAMU OBNOVY VENKOVA PRO ROK 2022
 Cílem Programu obnovy venkova je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.
Oblasti podpory pro rok 2022:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
5. Soutěž Vesnice roku 2022
Veškeré důležité dokumenty, jako jsou například aktualizované Zásady programu, vzor žádosti i smlouvy a další, naleznete na stránce věnované Programu obnovy venkova 2022:
Upozornění: Elektronická žádost bude pro podávání žádostí o dotaci otevřena od 20. 1. 2022 do 21. 2. 2022 do 17:00 hodin.
Kontaktní osoby:
Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz
Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 Cíl ÚK 6 Zvýšit životaschopnost venkova, Dílčí cíle ÚK 6.2 Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních území a ÚK 6.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb a zlepšením životního prostředí v obci.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!