Startuje další ročník Severočeského poháru v billiard-hockeyi

0
59

Billiard-hockey club Most ve spolupráci se Střediskem volného času Most a Českým svazem billiard-hockey vyhlašuje 6. ročník Severočeského poháru v billiard-hockeyi. Soutěž navazuje na Severočeský pohár hraný v letech 2003-2006 a v roce minulém.

Severočeský pohár je složen z turnajů v billiard-hockeyi, které jsou jak otevřené pro veřejnost, tak pouze pro pozvané hráče. Zařazeny mohou být pouze turnaje, které nejsou součástí Českého poháru, ani jiného obdobného celostátního seriálu turnajů. Pro Severočeský pohár se používá bodování „ČP Expres“. BHC Most garantuje konání minimálně pěti otevřených turnajů.
Do konečného pořadí se započítává každému účastníkovi pět nejvyšších bodových zisků. Věkové kategorie odpovídají věkovým kategoriím ČSBH pro sezónu 2022 (s výjimkou kategorie veteránů, která není v rámci Severočeského poháru vyhlášena; hráči/hráčky věku veteránů jsou zařazeni do kategorií muži/ženy). Samostatný finálový turnaj se nehraje.
Termíny jednotlivých turnajů stanovuje pořadatel konkrétního turnaje. Otevřené turnaje mohou probíhat do 31. prosince 2022, uzavřené nejpozději do 30. listopadu 2022.
Hraje se v Mostě a okolí, případně v širším regionu, přibližně odpovídajícímu bývalému Severočeskému kraji.
Přihlášení do jednotlivých turnajů specifikuje pořadatel konkrétního turnaje v pozvánce (propozicích) turnaje. Pořadatel je oprávněn stanovit a vybírat startovné přiměřené nákladům na organizaci. Hráč je do hodnocení Severočeského poháru zařazen automaticky a bezplatně po účasti v libovolném turnaji seriálu (eviduje se jméno, příjmení, klubová/místní příslušnost a rok narození).
Minimální počet účastníků v turnaji jsou čtyři, maximální počet účastníků není stanoven, může být ale určen protiepidemickými opatřeními nebo pořadatelem a to i u otevřených turnajů.
V případě, že je omezeno setkávání na nižší počet než 4, je možné hrát turnaje mezi lidmi, kteří se mohou legálně setkávat a v místě, kde se můžou takto setkávat (i doma mezi členy jedné domácnosti).
Turnaje pořádá buď přímo BHC Most, nebo další kluby, případně i jednotlivci. Pokud není pořadatelem turnaje přímo BHC Most, uhradí pořadatel registrační poplatek 50 Kč ve prospěch Billiard-hockey clubu Most (hotově nebo na účet 415216313/0300). BHC Most může od výběru registračního poplatku upustit.

Pokud není pořadatelem turnaje přímo BHC Most, nahlásí pořadatel nejpozději 48 hodin před turnajem na e-mail jakub.hasil@post.cz tyto údaje:

– datum, čas a místo konání
– způsob přihlášení, startovné, početní omezení apod., případně informace o tom, že je turnaj uzavřený
– název turnaje
– pořadatele (klub nebo fyzická osoba) a kontakt na něj
BHC Most si vyhrazuje právo turnaj do seriálu nezařadit. V takovém případě neodkladně vyrozumí pořadatele a vrátí registrační poplatek.
Pro zařazení je možné použít i tento formulář:
https://forms.gle/JxV1JG4HYkPF3Bkn7
Rozměry hracího vybavení odpovídají pravidlům ČSBH. Hraje se podle pravidel ČSBH. Hrací systém volí pořadatel s přihlédnutím k počtu účastníků, počtu stolů a času.
Pořadatel turnaje dodá do tří dnů od odehrání osobně Jakubu Hasilovi nebo na jakub.hasil@post.cz podklady ke zpracování výsledků, včetně fotodokumentace.
BHC Most připraví výsledky a průběžné pořadí k publikaci, ta proběhne prostřednictvím e-bulletinu ČSBH.
V jednotlivém turnaji udělí pořadatel trofej (pohár, medaili, apod., alt. štítek se jménem na trofej putovní) alespoň vítězi turnaje. Další trofeje jsou volitelné.
Po skončení ročníku věnuje BHC Most pohár vítězům v kategoriích muži, ženy, junioři, st. žáci, ml. žáci. Absolutní vítěz bude zapsán do historického přehledu vítězů.
Vítězové Severočeského poháru
Základní část
2021  MATUŠČÍN Jan, BHC StarColor Most
2006  KUČERA Martin, SHL Dopr. stavby Brno
2005  HASIL Jakub, BHC AB Stain Most
2004  KYZLINK Dalibor, SHL D. stavby Brno
2003  KUČERA Martin, SHL D. stavby Brno
Finálový turnaj
2021  xxx
2006  KUČERA Martin, SHL Doprav. stavby Brno
2005  VANČURA Tomáš, ESH Praha
2004  KUČERA Martin, SHL Dopr. stavby Brno
2003  MÜLLER Vladimír, BHC Diamant Kladno

Pořadatel: Billiard-hockey club Most, z. s., Josefa Skupy 2432/35
434 01 Most
jakub.hasil@post.cz, 603 337 054

www.most.billiard-hockey.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!