Těžaři finančně podpoří Bezpečný region

0
153
ilustrační foto

Svazek obcí v regionu Krušných hor (SORKH) a těžební společnost Se.ven Energy podepsaly mezi sebou darovací smlouvy. Těžební společnost v letošním roce podpoří Svazek obcí částkou 500 tisíc korun. Dar je určen na realizaci dlouhodobého  projektu Bezpečný region. Smlouvu podepíší generální ředitel Sev.en Energy Vladimír Rouček a předseda Svazku obcí v regionu Krušných hor David Kádner.

Těžební společnosti skupiny Sev.en ENERGY  jsou dlouholetým a stabilním partnerem Svazku obcí v regionu Krušných hor. Finančně podporují činnost svazku každoročně částkou v řádech několika set tisíc korun. Finanční dary těžební společnosti svazek v minulosti využil například na realizaci projektů spojených s propagací regionu a turismu v oblasti SORKH. Mimo jiné byl díky podpoře těžební společnosti realizován projekt Do Krušných hor bez bariér, jehož součástí jsou dvojjazyčné turistické materiály, projekt Poznávejte Krušné hory určený pro děti základních škol Ústeckého kraje, obnoveno bylo značení Krušnohorského autookruhu, vyznačeny byly cyklistické trasy v území SORKH a vznikl ucelený přehled nabídky zimních sportů v SORKH.

Projekt Bezpečný region má za cíl sjednocení bezpečnostních dopravních prvků na komunikacích SORKH. Součástí projektu, který je plánován na minimálně tři roky, je v první fázi Studie proveditelnosti sjednocení bezpečnostních prvků na komunikacích SORKH, v dalších letech realizace navržených opatření, instalace nových bezpečnostních prvků, osvěta dětí základních škol v oblasti bezpečného pohybu na komunikacích ve spolupráci s BESIP a asistenty prevence kriminality a zapojení informačního systému o aktuálním stavu sjízdnosti komunikací v horských obcích na příjezdové komunikace do hor v Litvínově a Horním Jiřetíně.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!