Unipetrol daroval městům a obcím bezmála 2,5 milionu korun

0
150
ilustrační foto

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol v tomto roce finančně podpořila 16 měst a obcí, které se nacházejí v blízkosti jejích výrobních závodů v Záluží u Litvínova a v Kralupech nad Vltavou. Unipetrol přispěl částkou 2,45 milionů korun nejen na rozvoj společenského, kulturního i sportovního života, ale také na modernizaci a rozvoj obcí. Příspěvek Unipetrolu obce využijí například na opravu silnic a cyklostezek, modernizaci veřejného osvětlení a vybavení pečovatelského domu či přístavbu školy.

„Být zodpovědnou firmou považujeme za velmi důležité. Dáváme našim spoluobčanům nejen práci, ale dlouhodobě pravidelně přispíváme na projekty, které zlepšují úroveň života v našem okolí. I letos podpoříme aktivity, na které by obce v rozpočtech obtížně hledaly finanční prostředky,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol zodpovědná za společenskou odpovědnost firmy a Nadaci Unipetrol.

Obdarovaná města a obce využijí peníze od Unipetrolu převážně na společenské a kulturní akce, sportovní aktivity pro děti nebo na modernizaci a rozvoj obcí. Veltrusy obohatí základní a mateřskou školu nákupem nábytku a preventivní zdravotní péčí a zajistí projektovou dokumentaci přístavby školy. Litvínov za získané peníze uspořádá celoměstskou akci pod názvem Krušnohorské Vánoce. Město Most nakoupí schodišťové sedačky v domově pro seniory a také rozšíří a opraví cyklostezky. Brandov zmodernizuje veřejné osvětlení a Hora Svaté Kateřiny opraví nevyhovující silnici v Dolní ulici.

A nezůstává jen u finančních darů. S okolními obcemi skupina Unipetrol spolupracuje i jinak. Již třetím rokem funguje Nadace Unipetrol se zaměřením na podporu nadaných studentů, škol a vědců. „V říjnu uspořádáme s Nadací Unipetrol v Kralupech pro místní děti Báječný den s chemií. Díky velkému zájmu uspořádáme akci hned dvě říjnová dopoledne po sobě. Jako Báječný den s chemií je pojmenován zhruba tříhodinový program určený pro děti mezi 13 a 15 lety, kterým chceme ukázat, že chemie je také zábavná. Žáci se aktivně zapojují do programu a na konci je vyhlášena vědomostní soutěž,“ doplňuje Katarzyna Woś.

„V současné době mohou obyvatelé Mostu a Litvínova také navrhovat obecně prospěšné projekty. Ve spolupráci s městy Most a Litvínov budou pak vybrány ty nejvhodnější. Z nich lidé hlasování vyberou ty, které budou nakonec realizovány. Kampaň jsme nazvali Unipetrol lidem a lidé mohou své nápady vhazovat do boxů umístěných na veřejných místech a ve speciální tramvaji,“ vysvětluje Katarzyna Woś.

Nejen skupina Unipetrol, ale také jejích 4 800 zaměstnanců se aktivně zapojuje do obecně prospěšných akcí. Již od roku 2011 se každoročně pořádá zaměstnanecká sbírka Splněná přání, jejíž výtěžek jde na podporu neziskových organizací v okolí výrobních závodů. Letos vynesla v šesti lokalitách 464 tisíc korun.

Unipetrol klade důraz také na ekologické projekty. Se sdružením ALKA Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích. Na komínech v Záluží dokonce hnízdí dva páry sokola stěhovavého. Od roku 2011 se v Litvínově vylíhlo už 23 sokolích mláďat. Ve spolupráci s místními rybáři Unipetrol financuje také pravidelné vypouštění ryb do řek Bíliny a Labe. Se severočeskými rybáři vypustili od roku 2010 do vod Bíliny přes sedm tisíc kilogramů původních druhů ryb v celkové hodnotě 650 tisíc korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!